Stopp lidelsene ved jakten

DEBATT: Dyrenes interesser skyves fullstendig til side under jakten.

Publisert Publisert

JAKT: Dyr er ikke trofé eller objekt for vår fornøyelse, men medskapninger som vi må ta større hensyn til. spør innsender. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Jenny Rolness
    Organisasjonen Dyrenes Rett
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Kontrasten mellom samfunnets avsky for vold mot dyr og forherligelsen av jakt som hobby er stor. Mange anser i dag dyrs interesser som moralsk viktige. Likevel skyves dyrenes interesser fullstendig til side under jakten.

Man undrer seg over at det skal være så vanskelig å identifisere seg med ofrene for jakten, og hvordan drap på dyr kan promoteres og glorifiseres både av jegerstand, myndigheter og media.

Rundt 140.000 jegere jakter hvert år, blant annet rødlistede arter som rype, hare og ærfugl. Gjennom tilbud om gratis jaktkort til førstegangsjegere og introjakt skal flere lokkes ut på jakt.

Miljømyndighetene følger ikke naturmangfoldlovens bestemmelser når de tillater jakt uten at det foreligger et «høstingsverdig overskudd». For dyrene er jakten en vond tid.

Det skadeskytes minst en fugl for hver fugl som felles, ifølge en dansk miljøundersøkelse fra 1990-tallet. Nyere norske undersøkelser har påvist hagl i kroppen hos 18 prosent av voksne kortnebbgjess og 16-25 prosent av undersøkte harer. Studier av ryper funnet under høyspentlinjer viste at halvparten hadde hagl i kroppen.

Ved rådyrjakt er 10,8 prosent av skuddene bom- og skadeskudd. Faren for skadeskyting mangedobles for alle hjortedyr ved skudd mot dyr i flukt.

Også under årets jakt har det vært mange stygge tilfeller av skadeskyting, og både elg, hjort og villrein er blitt påført store lidelser etter å ha blitt påskutt med hagle og småkalibret våpen.

Relasjonene mellom dyr respekteres ikke. For eksempel skytes ofte maken fra monogame dyr som gjess, og en elgku kan bli fraskutt kalvene sine år etter år mens hun selv får leve som «produksjonsdyr». Dyrs evne til å sørge er godt dokumentert både blant fugler og pattedyr.

Jakttidene legges opp uten særlig hensyn til dyrene. Hjortejakten starter når kalver født på normal tid bare er 8-10 uker gamle, mens seinfødte kalver kan være nyfødte. Mangel på eldre hanndyr kan skape forskjøvet kalvingstidspunkt og flere småkalver, som i verste fall går vinterens harde prøvelser i møte morløse.

Også i høst er det skutt hjortekoller med fullbårne foster i magen.

Jakten forringer naturopplevelsene for majoriteten av befolkningen som ikke jakter. Synet av en praktfull kronhjort og elgokse er noe de færreste får oppleve, gevirene deres henger hjemme hos jegerne. På turer i fjellet ser man sjelden ryper eller annet liv.

Skal vi bare godta å miste disse opplevelsene fordi mindre enn tre prosent av befolkningen vil ha sine opplevelser med å skyte på dyr? De er ikke trofé eller objekt for vår fornøyelse, men medskapninger som vi må ta større hensyn til.

I en tidligere utgave av innlegget var tittelen «Stopp jakten og lidelsene».

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg