Skuffende fra statsministeren

Hvorfor vil ikke statsministeren og miljøvernministeren lytte til rådene til de som vet best om havet?

Publisert: Publisert:

DEPONI: – Vi har gjort en vurdering av om det er mest miljøvennlig å putte gruveavgangen i fjordene eller lage deponier på land. Det finnes dokumentasjon på at det ikke har noen større effekter, og at utslipp til sjø kan være mer miljøvennlig enn landdeponier, uttalte Erna Solberg til BT denne uken. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Reidar Staalesen
Styremedlem, Arbeiderpartiet i Bergen

Tirsdag 20. november er det i Bergens Tidende et intervju med statsminister Erna Solberg om havkonferansen i Bergen. Her kommer hun med uttalelse om fjorddeponering, og jeg sitter igjen litt med samme spørsmålet som BTs journalist: «Er Norges innsats for det marine miljø best i festtaler og på internasjonale konferanser?»

Dette spørsmålet kom med tanke på at sittende regjering går videre med planer om deponering av gruveavfall i norske fjorder. Statsministeren påpeker i svaret sitt at det mest miljøvennlige er å deponere gruveavfallet i fjord eller sjø.

Reidar Staalesen. Foto: Privat

Onsdag 28. november fastslår Elvestuen at det ikke vil bli en omkamp på vedtakene som gjelder fjord/sjødeponering i Førdefjorden og Repparfjorden. Elvestuen mener altså at vedtak som er gjort av tidligere regjeringer er bindene for Venstre i denne saken.

Dette er jeg sterkt uenig i. Det mest miljøvennlige og bærekraftige vil være å utnytte alle ressursene i gruveprosjekter, slik at man sitter igjen med en håndterbar restmasse som for eksempel kan gjenfylles i gruveganger. Derfor vedtok nylig Arbeiderpartiet i Bergen punkter om fjord/sjø-deponering som vi ønsker å ha i Vestland Arbeiderparti sitt program.

I Førdefjord-eksempelet vil NOM (Nordic Mining) benytte seg av 3 prosent av
ressursene, de resterende 97 prosentene er restmasser som skal deponeres. 11
tonn i minuttet i 50 år, til mellom 250 og 300 millioner tonn restavfall og kjemikalier
ligger på fjordens bunn. Havforskningsinstituttet fraråder dette, Fiskeridirektoratet fraråder dette, Miljødirektoratet frarådet dette og en rekke andre miljø og forskningsinstitusjoner er redd for de potensielle miljøkonsekvensene.

Les også

– Havenes situasjon er dramatisk

Prosjektet førte også til det største tilfellet av sivil ulydighet siden Alta-utbyggingen. Hvorfor vil ikke statsministeren og miljøvernministeren lytte til rådene til de som vet best om havet, den kommende generasjonen (Natur og ungdom) og lokalbefolkningen som ikke ønsker løsningen med fjorddeponi?

AMR (Arctic Mineral Resources) kom med et alternativ til NOMs plan for gruvedrift,
uten deponering av masser i fjord, med lengre driftstid og ikke minst høyere
utnyttelse av ressursene i et alternativt gruveprosjekt. Hvorfor er da regjeringen så fastlåst på beslutningen i Førdefjordsaken, noe som vil sette presedens for andre fremtidige søknader. Hvorfor skal noen få ja til å dumpe
250 millioner tonn og ikke vi?

Regjeringsplattformen sier tross alt at man ikke skal gi løyve til nye sjødeponier i
inneværende periode. Da kan det jo ikke være så miljøvennlig som statsminister Solberg sier i intervjuet.

Les også

Bergen er våtere, varmere og villere

Vi håper og tror at regjeringen tar FNs bærekraftsmål alvorlig, spesielt mål nr. 14, med underpunkt som omhandler liv under vann. Som et forslag til gode endringer for politikken rundt temaet, kan gjerne disse punktene representantskapet til Arbeiderpartiet i Bergen vedtok i går som innspill til Vestland Arbeiderparti benyttes:

  • Vi ynskjer full utnytting av ressursane i alle gruveprosjekt i regionen. Slik at ein unngår deponering av avgangsmassar i fjord/sjø.
  • Det må greiast ut kva moglegheiter som finnes for massar frå gruvedrift som i
    større grad kan utnyttas til andre føremål.
  • Framtidige søknadar om å deponere gruveavfall i sjø vert ikkje innvilga.
  • Det innvilga utsleppsløyve for deponering av gruveavfall i Førdefjorden må
    vurderast på nytt.
Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg