• DEPONI: – Vi har gjort en vurdering av om det er mest miljøvennlig å putte gruveavgangen i fjordene eller lage deponier på land. Det finnes dokumentasjon på at det ikke har noen større effekter, og at utslipp til sjø kan være mer miljøvennlig enn landdeponier, uttalte Erna Solberg til BT denne uken. FOTO: NTB scanpix

Skuffende fra statsministeren

Hvorfor vil ikke statsministeren og miljøvernministeren lytte til rådene til de som vet best om havet?