Kva om ubåtvraket hadde lege i Oslofjorden?

DEBATT: Da hadde saka truleg vore løyst for lengst.

Publisert:

GÅR TREGT: Innbyggjarane langs Oslofjorden hadde nok ikkje akseptert den trege saksgangen, skriv innsendaren. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Henry Berg
Bergen og Ap-politikar

Det tek si tid å finne ut kva som skal bli den endelege løysinga for ubåtvraket med vel 60 tonn kvikksølv som vart funnen på botnen like utanfor Fedje i 2003. Folket på Fedje har stått på for å få fjerna vraket, men så langt utan at det skjer. Regjering og storting har ansvaret for at ubåten vert heva på forsvarleg vis.

So kan ein undre seg over kvifor dette tek så lang tid. Sjølvsagt er det tekniske utfordringar knytt til ei heving, men det kan ha andre grunnleggjande forklaringar. Kan det til dømes forklarast med stor avstand mellom Fedje ytterst på vestlandskysten og ansvarlige myndigheiter i Oslo?

Eg trur dette er eit godt døme på det. Det er nok lettare å bruke tid i saker der avstanden er stor mellom dei som er direkte berørte og dei som tek avgjerdene.

Vi kan òg sjå føre oss at den omtala ubåten i si tid vart senka i Oslofjorden og liggjande på ein tilsvarende stad som utanfor Fedje. Presset mot ansvarlege politiske organ og forvaltning ville då ha vore mykje større. Innbyggjarane langs Oslofjorden hadde nok ikkje akseptert den trege saksgangen.

Nærleiken mellom store veljargrupper og politikarar med ambisjonar om gjenvalg ville høgst truleg ført til at saka hadde fått ein heilt annan prioritet og vore løyst for lengst.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg