• GÅR TREGT: Innbyggjarane langs Oslofjorden hadde nok ikkje akseptert den trege saksgangen, skriv innsendaren. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Kva om ubåtvraket hadde lege i Oslofjorden?

DEBATT: Da hadde saka truleg vore løyst for lengst.