Vi er nødt til å utvide sikkerheten i det digitale rom

Etterretningstjenesten har ikke lov til, og heller ingen interesse av å følge vanlige folks aktiviteter på internett.

ADVARER: Vi har vært vitne til flere eksempler på digitale angrep i den seinere tid, skriver forsvarsministeren. Forsvaret

Debattinnlegg

Frank Bakke-Jensen
Forsvarsminister (H)

Under overskriften «Opplegg for total overvaking» tar lederen i BT 19. november til orde for å skrote regjeringens forslag til digitalt grenseforsvar. Argumentet er at forslaget «opnar opp for ei massiv og unødvendig innsamling av data frå nær heile den norske befolkninga».

Jeg kan forsikre BT og leserne om at så ikke er tilfelle.

Det BT viser til, er et forslag til ny lov for Etterretningstjenesten, som nå ute på høring. Et av hovedpunktene er forslaget om tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, populært kalt «digitalt grenseforsvar».

Den nye loven vil gi E-tjenesten mulighet til å følge med på datatrafikk som kan utgjøre en trussel for Norge. Dette er viktig fordi internett brukes for å planlegge, koordinere og tilrettelegge aksjoner og angrep. I stadig større grad brukes også internett til å gjennomføre digitale angrep mot viktige samfunnsaktører og samfunnstjenester.

Ifølge E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er dette i dag et alvorlig problem, og aktiviteten forventes å øke kraftig i tiden fremover. Vi har da også vært vitne til flere eksempler på denne type angrep i den seinere tid, sist i forbindelse med angrepet på Helse Sør-Øst i januar i år.

E-tjenesten skal avdekke utenlandske trusler mot Norge. Etterretningstjenesten har ikke lov til, og heller ingen interesse av å følge vanlige folks aktiviteter på internett. E-tjenesten kan heller ikke se på de innsamlede dataene uten en rettslig godkjenning.

Domstolene og EOS-utvalget skal passe på at den nye loven følges til punkt og prikke. BTs bekymring for total overvåking av norske borgere er derfor uten rot i virkeligheten.

I arbeidet med ny lov har regjeringen vært svært opptatt av balansen mellom samfunnssikkerhet og personvern. Nesten all samfunnskritisk virksomhet er databasert, hele vårt samfunnsapparat er gjennomdigitalisert, og nesten alle som har ambisjon om å skade oss, bruker internett i sin virksomhet.

Vi er derfor nødt til å øke sikkerheten i det digitale rom. Dette må vi klare samtidig som vi verner om friheten og åpenheten som samfunnet vårt er bygd på. Den nye loven tar denne problemstillingen alvorlig, og den vil gi oss bedre samfunnssikkerhet uten å gå på bekostning av våre demokratiske verdier.