- Det er en forakt og et sinne jeg kjenner på nå

Debatt: Ikke rør abortloven, skriver lege Agnethe Lund.

APPELL: Lege Agnethe Lund holdt appellen på Torgallmenningen lørdag.
 • Agnethe Lund
  Fødselslege og gynekolog
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er fødselslege og gynekolog og har jobbet med kvinnehelse og abort i 14 år. Takk til alle som stiller opp for å støtte dagens abortlov. Takk til media som har publisert mange viktige innspill. Og mest av alt, takk til de som har mot til å dele historier om abort, eller om livet med et alvorlig sykt barn.

Takk også til medmennesker med syndrom eller funksjonsnedsettelse som har deltatt i debatten. Disse stemmene er viktige.

De er viktige fordi abort er vanskelig. Men historien har vist at tilbud om trygg abort er nødvendig. Abort er en sivilisert løsning på et menneskelig problem.
Vi må diskutere menneskeverd, bruken av fosterdiagnostikk og abortloven.

Les også

Jeg ville ha valgt henne bort hvis jeg hadde visst

Men diskusjonen bør ikke foregå bak lukkede dører i en forhandling om makt.
Debatten må være åpen og demokratisk. KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad har sagt at reduksjon i aborttallene er målet.

Og faktisk er tallene på vei ned i Norge. Det er gledelig. Men jeg har ikke hørt en politiker snakke om hvordan vi kan forsterke tiltak som gir færre
uønskede svangerskap.

Bedre tilgang på helsetjenester og prevensjon er det første politikerne bør sørge for dersom færre aborter er målet. Men, ifølge Erna Solberg, forventes ikke færre aborter.

Statsministerens målsetning er å endre ordlyden i dagens velfungerende abortlov, paragraf 2c.

Jeg siterer:

Etter utgangen av 12. svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er
stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. Angivelig er denne loven i seg selv diskriminerende. Men hva som er diskriminerende i formuleringen har jeg problemer med å forstå.

Vi må gjerne diskutere; hva er alvorlig sykdom? Ved hvilke tilstander velges abort og hvorfor velger foreldrene dette?

Les også

Hold moralismen for dere selv

Men det som står på spill nå, er selvbestemmelse. Selvbestemmelse må vi beholde! Kvinnen trenger ikke beskrive sin livssituasjon, sine ressurser eller sin psykiske tilstand, med dagens lov. Det er nok at kvinnen selv har vurdert situasjonen. Hun tar det vanskelige valget.

Erna mener at en nemnd, som består av en allmennlege og en gynekolog, er bedre i stand til å bestemme over fosteret og kvinnens liv.

Dersom paragraf 2c fjernes, er vi tilbake til tiden da kvinner måtte ynkeliggjøre seg for å få innvilget abort. Kvinnen må i verste fall lyge på seg psykisk sårbarhet eller mangel på ressurser.

Selv om fosterdiagnosen er avgjørende ved disse abortene, ønsker statsministeren at fosterets sykdom skal usynliggjøres i loven. Fostersykdom som årsak til abort forsvinner fra statistikken.

Det kalles dobbeltmoral, Erna Solberg.

Jeg har møtt hundrevis av kvinner som begjærer svangerskapsavbrudd. Jeg har vært medisinsk ansvarlig for like mange aborter. Ikke én gang har jeg tenkt, at her var det bedre om jeg fikk bestemme over kvinnens liv i en nemnd. Ikke én gang.

Den som skal leve med konsekvensene, er den beste til å velge. I møte med mennesker ser jeg alltid enkeltskjebner.

Ja, det er en vanskelig skjebne å få påvist alvorlig sykdom hos fosteret i magen. Dette burde Solberg, Høie, Ropstad og Bollestad være meget ydmyke for.

Anne Natvig, som selv fikk påvist et foster med trisomi 13, skrev om det å møte i nemd: «Det gjør et umenneskelig valg og en umenneskelig situasjon enda vanskeligere».

For å utøve en god legegjerning i slike situasjoner, er selvbestemmelse avgjørende. Kvinnen skal ha trygg helsehjelp enten hun avbryter svangerskapet eller velger å bære barnet frem.

Dette er ikke en medisinsk avgjørelse, men et livsvalg.

Vi som samfunn må stille oss bak den retten kvinnen har til å velge hvilken helsehjelp hun trenger. Ordbruk som «sortering» oppleves som moraliserende, og stigmatiserer foreldre som har valgt abort.

De har fortjent en unnskyldning. For svangerskap med alvorlig sykdom er like ønsket og elsket som andre graviditeter. Det er absolutt ingenting som tyder på at noen tar lett på en beslutning om abort. Når Ropstad hevder at en holdningsendring er målet, er det et hån. Dessverre avsløres de aktuelle politikerne gang på gang av manglende kunnskap og elendige retorikk.

Vi har et utmerket abortregister i Norge og fagfolk som kan svare på spørsmål. Det er lett å få informasjon. At Ropstad da baserer sine uttalelser på synsing og misforståelser, er uhørt. Og når Bent Høie forsøker å vinne oss over med en sammenlikning mellom homofili og alvorlig sykdom – blir det nesten latterlig.

Jeg vil advare Høie – senest i sommer vakte det sterke negative reaksjoner i KrF da en politiker viet et lesbisk par. Er dette kreftene du, Bent Høie, vil alliere deg med, for et mer inkluderende samfunn? Maktspill, ignoranse for fakta og feilstått retorikk skaper politikerforakt.

Det er en forakt og et sinne jeg kjenner på nå - på vegne av meg selv, de kvinner jeg har behandlet og skal behandle.

Vi som står her, nå må slå ring om kvinners selvbestemmelse.

Ikke rør abortloven.

Dette er appellen lege Agnethe Lund holdt under demonstrasjonen mot endringer i abortloven på Torgallmenningen lørdag 19. november.

Publisert
 1. Debatt
 2. Erna Solberg
 3. Prevensjon
 4. Kropp
 5. Abort

Les mer om dette temaet

 1. – Erna, skjerp deg!

 2. Tankar frå ei halv abortnemnd

 3. Kompromisset som er satt i spill

 4. Livet er hellig

 5. Jeg ville ha valgt henne bort hvis jeg hadde visst