Barnevernet må inn tidligere

Evnen til empati er stort sett ferdig utviklet før seksårsalderen. Det lar seg dessverre ikke gjøre å utvikle en slik fullgod evne senere.

Publisert: Publisert:

MÅ GRIPE INN: Det er åpenbart at offentlige myndigheter, i første rekke barnevernet, må engasjeres for å hindre at barn utvikler problemer før det blir for sent, skriver John Ludvig Larsen. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

John Ludvig Larsen
Paradis

BT har de siste uker hatt flere reportasjer om de uverdige forhold enkelte mennesker med psykiske avvik lever under i fengselsvesenet i Bergen.

Av de omtalte har mange vært ungdommer som er anbrakt i institusjon under Bufetat. Dessverre har de alle vært forbi den alder hvor behandling kan forventes å gi gode resultater.

Det er en følge av de ansvarlig myndigheter ikke har vært oppdaterte på nyere forskning om menneskets utvikling og dannelse av personlighet.

Les også

Tenåringsgutten forsøkte å ta livet sitt. Så ble han bundet fast til en remseng i fengselet i 13 timer, uten helsetilsyn.

De 5–6 første årene i menneskets liv er grunnleggende for den senere utvikling. Barnepsykologen Magne Raundalen har jobbet med kartlegging av hjernens funksjonsmønstre, under normale forhold så vel som under ugunstige forhold for oppveksten. Han kom til den slutning at fysiologiske og demonstrerbare mekanismer spilte en viktigere rolle enn de psykologiske.

Evnen til empati er stort sett ferdig utviklet før seks års alder. Det lar seg dessverre ikke gjøre å utvikle en slik fullgod evne senere.

Les også

FN: Norge må slutte å låse psykisk syke inne på glattceller

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Denne type pasienter faller mellom alle stoler. Helsevesenet liker dem ikke. De skaper uro på avdelingene og krever store ressurser, uten at man har gode enderesultater å vise til.

Politiet må ofte gripe inn, og utsettes for urimelig kritikk, selv om de er de eneste som virkelig prøver å gjøre noe for gruppen. Det forteller faktisk også pasientene selv.

Media legger ofte skylden for dagens situasjon på helsevesenet, men som hjelpepleier Nina Andreassen skriver i BT 28 mars: «Mannen har det bedre i Bergen fengsel enn han ville hatt det i en lukket psykiatrisk avdeling». Hun argumenterer overbevisende for at det bør bygges egne psykiatriske avdelinger innenfor fengselsvesenet, tilrettelagt for kriminelle og psykisk syke mennesker.

Les også

Fortvilelsen på celle 6143

Det er åpenbart at offentlige myndigheter, i første rekke barnevernet, må engasjeres for å hindre at barn utvikler problemer før det blir for sent.

Det trenges nå forskning på hvordan psykisk syke kriminelle har hatt det under sin barndom og ungdom, slik at nødvendige tiltak tidlig kan settes i verk.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg