• RUSREFORM: – Jeg blir litt forundret over sammensetningen i den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som skal tilrettelegge starten for Portugal-modellen i Norge, skriver Erling Pedersen. Bildet er fra Portugal, der narkotika er blitt avkriminalisert. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Nytenkning er Portugal-modellens suksessfaktor

Dersom modellen skal bli en suksess også i Norge, må regjeringen se opp for krefter som ønsker å fornorske den.