Retten til å dø

Det et politisk ansvar å utrede mulighetene for å legeassistert selvmord i Norge.

Publisert: Publisert:

En utredning vil gi oss kunnskap om hvordan vi kan sikre flest mulig mennesker en verdig slutt på livet, skriver Øyunn Stokkeland Kåset. På bildet: Ruth Gallaid akjsonerer for legeassistert selvmord foran høyesteretten i Washington. Foto: CHARLES DHARAPAK / TT / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Øyunn Stokkeland Kåset
Leder, Grønn Ungdom Hordaland

Flere uhelbredelig syke nordmenn har reist til utlandet for å få aktiv dødshjelp. Over halvparten av befolkningen er positive til aktiv dødshjelp. Når vi vet at en stor andel av befolkningen er for aktiv dødshjelp, og at vi ikke kan stoppe nordmenn fra å benytte seg av tilbudet i utlandet, er det et politisk ansvar å utrede mulighetene for å tillate eutanasi og legeassistert selvmord i Norge.

Jeg stemte for resolusjonen i Grønn ungdom som vil utrede aktiv dødshjelp. Vedtaket som fikk flertall, reflekterer det faktum at jeg ikke er skråsikker på at det er riktig å legalisere dette.

Jeg mener likevel at debatten om aktiv dødshjelp i Norge må være mest mulig kunnskapsbasert. I dag finnes det lite eller ingen forskning på de samfunnsmessige konsekvensene av å tillate aktiv dødshjelp, for eksempel utilbørlig press på eldre og syke. En utredning må nødvendigvis balansere mellom enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og hensynet til å beskytte
enkeltmennesker mot utilbørlig press fra omgivelsene.

Dersom aktiv dødshjelp skulle bli legalisert i Norge, ville det vært i strengt regulerte former. En utredning vil gi oss et godt grunnlag for å diskutere saken innenfor norske rammer, og gi oss mer kunnskap om hvordan vi kan sikre flest mulig mennesker en verdig slutt på livet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg