• REFORM: Det var vel aldri slik samhandlingsreformen var tilsiktet? At flere av de syke skulle følges opp av kommuner og fastleger, mens de relativt friske skulle utredes av sykehusspesialister, skriver Trude Basso. FOTO: Scanpix

Man får ikke rekruttert nye fastleger slik!

Hvis en yrkesgruppe jobber 56 timer i uken og fortsatt føler tiden ikke strekker til, er det noe fundamentalt galt med systemet.