Ti bud for et sterkere Vestland

Av sakene som gjør Vestlandet sterkere, ligger flere kommunesammenslåinger langt nede på listen.

Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

HELTID: Vi må utdanne folk etter kompetansen næringslivet etterspør, og vi må sørge for at arbeidslivet de møter er preget av faste og hele stillinger, skriver Eigil Knutsen (Ap). Odd E. Nerbø (Arkiv)

Debattinnlegg

Eigil Knutsen
Stortingsrepresentant for Hordaland (Ap) og medlem av finanskomiteen

For at Vestlandet også i fremtiden skal være en sterk region med høy verdiskapning, må vi ta smarte grep i dag.

Ove Trellevik (H) fortjener honnør for å dra opp debatten om hvilken kommunestruktur vi skal ha på Vestlandet (BT 28. juni). Jeg mener imidlertid det er langt viktigere saker som må løses for at landsdelen vår skal være et godt sted å bo og fortsette å være en vekstmotor i norsk økonomi.

Jeg vil prioritere følgene ti saker for fremtidens Vestland.

1. Sats på fagarbeideren. Et av Vestlandets fremste fortrinn har vært produktive og arbeidsvillige fagfolk, og bedrifter som verdsetter og anerkjenner kompetansen deres.

Vi må utdanne folk etter kompetansen næringslivet etterspør, og vi må sørge for at arbeidslivet de møter er preget av faste og hele stillinger – ikke midlertidige deltidsstillinger i bemanningsbyråer.

2. Få med Rogaland i den nye Vestlandsregionen. Høyre og Frp i Rogaland stoppet prosessen ved forrige korsvei. Nå blir Vestland fylke storebroren i vår landsdel.

Vi må være ydmyke, og jobbe strategisk for å få med våre venner i sør. Det vil skape en sterk motvekt til sentraliseringen rundt Oslo, når ressurser og makt skal fordeles.

3. Ny E16 og ny jernbane mellom Bergen og Voss haster. Hovedårsaken til at det haster er selvsagt faren for liv og helse de skredutsatte fjellsidene gir oss, men det er også viktig for landsdelen vår at infrastrukturen i retning Oslo fungerer.

Veien og jernbanen mellom landets to største byer holder en forhistorisk standard, og det gjør Vestlandet mindre attraktivt for både folk og næringsliv.

4. E39 må gjøres fergefri og rustes opp. Byggingen av Rogfast i Rogaland er i gang, og vil fra 2025 binde sammen Haugalandet med Nord-Jæren.

Lik som Stavanger har behov for å knytte seg nordover, har Bergen behov for å knytte seg tettere til Sunnhordland, en region med sterke industritradisjoner og fremtidsrettede bedrifter.

5. Vi må bygge bærekraftige byer. Stavanger bygger en bussvei som til nå har en prislapp på 14 milliarder kroner, og hvor det attpåtil skal kjøre dieselbusser. Bergen må ikke gjøre denne feilen.

Bybane er moderne og kostnadseffektivt om man ser på alle positive effekter den medfører. Videre må vi ha landstrøm til alle skip, inkludert cruisebåter. Ren luft å puste i er en forutsetning for gode liv i byen.

6. Mer samordning og bedre planlegging i byregionene. Bergen får nå større nabokommuner i nord (Alver), vest (Nye Øygarden) og i sør (Bjørnafjorden). Dette gir store muligheter for bedre samarbeid om Bergensregionens utvikling.

Staten må bidra positivt, for eksempel gjennom å være en konstruktiv part i forhandlingene om nye byvekstavtaler.

7. De nye regionene, for vår del Vestland fylke, må få oppgaver som utnytter landsdelenes fortrinn og muligheter. Jeg mener flere oppgaver knyttet til næringspolitikk bør flyttes fra staten til regionene.

Vårt næringsliv er fortsatt eksponert mot oljeprisen. Vi bør kunne trø til lokalt når det butter imot, slik det gjorde i 2014. I dag har vi ikke virkemidlene.

8. Den nasjonale politikken må understøtte viktige institusjoner og næringsliv på Vestlandet. Vi må jobbe mer strategisk for å vise hva vi vestlendinger kan løse av utfordringer.

FNs bærekraftsmål er et godt sted å starte. Mål nummer 14 er «Liv under vann». Her stiller forskningsmiljøene og bedriftene i vår region i en egen klasse.

9. Det meste av Vestlandet er distriktskommuner, selv om de fleste bor i byer eller byregioner. Det må føles trygt å bosette seg i utkanten. Trygghet for arbeidsplassen.

Trygghet for at det ikke skal gå ras over veien. Trygghet for at politiet er til stede om det skulle skje noe.

10. Til sist. Jeg vil si meg enig med Ove Trellevik i at flere kommuner bør slå seg sammen. Arbeiderpartiet har bidratt konstruktivt i de aller fleste sammenslåingene på Vestlandet de siste årene. Det vil vi fortsette med, så lenge det skaper bedre velferd for innbyggerne.

La oss stole på kloke kommunepolitikere, og la oss først og fremst konsentrere oss om de ni første budene.