Regjeringens «spareløsning» vil ikke styrke Sjøforsvaret

Med de nylige investeringene i forsvaret kan ikke Sjøkrigsskolen svekkes.

REKORDSVAK: Den nye utdannelsesreformen vil føre til en rekordsvak utdannelse av fremtidens sjøoffiserer, skriver Ingrid Louise Storebø. Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

Ingrid Louise Storebø
Arbeidsutvalget, Hordaland Unge Høyre

Sjøkrigsskolen på Laksevåg har siden 1960 tilbudt Norges beste lederutdannelse. Skolen er en av tre i landet. Utdanningen som sjøoffiserene får her, er en unik og viktig ressurs.

Nå er den truet av en kraftig omleggelse drevet av Forsvarsdepartementet.

Fra å utdanne til bachelorgrad, skal kadettene ved Sjøkrigsskolen fremover kun få 13 måneder på Sjøkrigsskolen, mens resten av utdanningen skal skje andre steder i landet.

Les også

– Sjøkrigsskolen blir mindre attraktiv

Jeg ønsker å utfordre mitt moderparti til å finne en annen løsning.

Etter å ha bevilget store summer til avanserte kampsystemer, ønsker Høyre-, Frp- og Venstre-regjeringen å spare penger på utdanning. Forsvaret holder på å modernisere sin «materiellpark», materiell som inneholder svært mange og ulike teknologier.

Med slike investeringer er det nødvendig med riktig kompetanse og utdannelse til å håndtere de dyre investeringene. Om utdannelsen innen forsvaret svekkes, vil det kunne være med på å bidra til lavere forsvarsevne.

Les også

Ikke mer makt til Oslo

Regjeringens nye utdannelsesreform vil føre til en rekordsvak utdannelse av fremtidens sjøoffiserer. Sjøoffiserer som har nettopp den kompetansen den nye materiellparken trenger.

Forsvarsdepartement bør vurdere om den pågående omleggingen er den rette løsningen for Sjøkrigsskolen på Laksevåg.

Jeg mener det er uhørt at kompetansespørsmålet ikke har blitt bredere utredet i en tid hvor det brukes mye penger på nye, moderne og høyteknologiske systemer.

Sjøkrigsskolen er en skole med lange tradisjoner. Den representerer en viktig fremtidig ressurs som vi ikke kan miste.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg