Digitale verktøy tar ikke over leken

Barn som ikke har fått med seg populære filmer eller spill, kan falle utenfor i rolleleken.

Publisert Publisert

BEDRE SOSIALE FERDIGHETER: Barn skal ha tilgang til massemedia, ifølge FNs barnekonvensjon. Det skal brukes for å utvikle barnets forståelse, kunnskap, sosiale ferdigheter og velvære. Samtidig skal barnet beskyttes mot informasjon som er skadelig, skriver innsender. Foto: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

  • Cecilie Louise Mo Kårdal
    Lindås, ferdig utdannet barnehagelærer til sommeren
  1. Leserne mener

Barna sitter på gulvet og leker med klosser og biler. Et barn løfter bilen opp mot øret og sier «hallo», barnehagelæreren sitter like ved og løfter en kloss opp mot sitt øre og svarer «hallo».

Senere på dagen setter barnehagelæreren på Fantorangen sin sang «vil du være vennen min» på Spotify. Barna danser og synger med til
sangen som de kjenner så godt.

Cecilie Louise Mo Kårdal Foto: Privat

Teknologien er en del av barnehagens pedagogiske arbeid til tross for at jeg flere ganger har møtt foreldre og barnehageansatte som stilles seg negativ til at det skal brukes i barnehagen. Dagens samfunn bygger i stor grad på teknologi, og barnehagen har et ansvar for å forberede barna på det de møter i hverdagen, skolen og i arbeidslivet.

Har du noen gang tenkt over hvor mye teknologien styrer hverdagen din? Telefon, tv, radio, internett, kamera og så mye mer. Teknologi har hos noen fått et negativt omdømme som for eksempel «barnevakt», at det er årsaken til overvekt blant unge, hindrer barna i å være sosiale, etc. Men hva hadde du gjort uten? Tenk hvordan livet ditt hadde vært om du ikke fikk bruke noen form for teknologi.

Vi bruker det til å finne informasjon, til å kommunisere med andre, som underholdning, oppdatere seg på nyheter og mye mer. Barn skal ha tilgang til massemedia, ifølge FNs barnekonvensjon. Da kan de søke informasjon fra et mangfold av nasjonale og internasjonale kilder. Det skal brukes for å utvikle barnets forståelse, kunnskap, sosiale ferdigheter og velvære. Samtidig skal barnet beskyttes mot informasjon som er skadelig. Barnet har altså rett til å bruke media som et vindu ut mot verden og for å innhente informasjonen det ønsker.

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og barnehageloven legger føringer for hvordan barnehagen skal arbeide med barna. Blant annet at barnehagen skal ta i bruk digitale verktøy sammen med barna. Det skal bidra til lek, kreativitet og læring. Det skal være en støtte til det pedagogiske arbeidet og bidra til et rikt og allsidig læringsmiljø for alle. Når digitale verktøy brukes av barna, skal det gjøres sammen med en voksen, og det skal ikke være en dominerende arbeidsform.

Når digitale verktøy brukes i barnehagen, stilles det spesifikke krav til personalet. Blant annet skal de voksne utøve digital dømmekraft, og verktøyet skal brukes på en pedagogisk måte som innebærer at personalet skal være kritisk og reflektert rundt hva, hvordan og hvorfor man tar det i bruk sammen med barna.

Digitale verktøy byr på helt nye muligheter for å arbeide pedagogisk med barna. Det som ikke går i virkeligheten, er gjerne mulig her. Mange barn synes digitale verktøy er moro og spennende, det stimulerer sansene til barnet gjennom lyder, farger og mer.

Barnehagen har også i oppgave å bidra til sosial utjevning, som handler om at barna skal få de samme mulighetene. Dette gjelder også for digitale verktøy.

Barns sosiale bakgrunn spiller en viktig rolle for barnets bruk av digitale medier. De har ulik kultur, økonomi og foreldre med ulik grad av utdannelse. Det fører blant annet til at ikke alle familien tar i bruk eller har råd til å kjøpe inn de populære digitale midlene som nettbrett og spillkonsoller, og de ser ikke de mest populære barnefilmene.

Det ser vi igjen i barnehagen. Barn som ikke har fått med seg for eksempel populære filmer eller spill, kan falle utenfor i rolleleken der handlingen dreier seg om det. Barnehagens oppgave er da å hjelpe disse barna til å få erfaringene de trenger for å forstå hva som skjer i leken og hva deres rolle innebærer.

Metodene for å gjøre barnet kjent med karakterene i filmene, er å skrive ut tegninger av dem som barna fargelegger, se filmer/klipp fra filmer, musikkvideoer eller spille spill. Slik får alle en felles referanseramme som de tar utgangspunkt i når de leker, og det forebygger at noen barn faller utenfor.

I barnehagen får også alle barna like muligheter til å bli kjent med og lære å bruke ulike digitale verktøy. Det er med på å forebygge sprik i barnas digitale kompetanse.

Digitale verktøy er blitt en viktig del av hverdagen. Vi voksne har et ansvar for å lære barna å ta i bruk digitale verktøy og medier på en god måte. Det krever at vi også bruker og snakker om det sammen med barna.

Digitale verktøy skal ikke ta over leken eller være en dominerende aktivitet i barnehagen, men er et viktig supplement til arbeidet som gjøres der. Vi må alle respektere og innrette oss, teknologien er kommet for å bli - også i barnehagen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg