Mobilselskaper må gjøre godt, ikke bare tjene penger

DEBATT: Ett reddet liv er mer verd enn mobilselskapenes kostnader med å bedre dekningen på Gullfjellet.

Publisert: Publisert:

STOR UTFART: Bedre mobildekning vil være et supplement til de sikkerhetstiltakene som allerede er etablert på Gullfjellet. Spesielt på den knapt fire kilometer lange strekningen mellom Osevann og Redningshytten, hvor de fleste turgåerne på Gullfjellet går, skriver innsenderen. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Debattinnlegg

Karsten Solberg
Har arbeidet frivillig med sikkerhetstiltak på Gullfjellet i over 40 år

Én person ble reddet fra en sikker død på Søre Gullfjellstoppen tidligere i høst. Været var dårlig, og han fikk varslet via mobiltelefon at han ikke var i stand til å finne veien ned igjen. Dersom han ikke tilfeldigvis hadde funnet et sted i dette området med mobildekning, ville han uten tvil omkommet.

Det har vært mange dødsulykker og dødsfall på grunn av akutt sykdom på Gullfjellet. Bedre mobildekning kunne reddet flere.

I snart 90 år har frivillige jobbet gratis med å sikre ferdselen i Gullfjellsområdet, først ildsjelen Anton Berge og siden 1947 av Stiftelsen Redningshytten på Gulfjellet som videreførte Berges arbeid. Sikringen består blant annet av to redningshytter og tre sammenhengende varderekker på vel fire mil. Langs varderekkene er det en rekke kjelkehus og metalltromler med redningsutstyr.

Men mobildekningen kan ikke stiftelsen finansiere. I 2016 tok stiftelsen derfor opp spørsmålet om mobildekning på sentrale deler av Gullfjellet med Bergen kommune.

Bedre mobildekning vil være et supplement til de sikkerhetstiltakene som allerede er etablert på Gullfjellet. Spesielt på den knapt fire kilometer lange strekningen mellom Osevann og Redningshytten, hvor de fleste turgåerne på Gullfjellet går. På fine dager kan det her være cirka 1000 personer.

Et mobilselskap, enten alene eller sammen med Bergen kommune, må finansiere denne utbyggingen. I Norge er det bare Telenor og Telia som har landsdekkende mobilnett. Telia har inngått avtale med grunneierne på Gullfjellet om nødvendige rettigheter til oppføring av basestasjon. Telia vil imidlertid ikke benytte seg av disse rettighetene, fordi utbyggingen etter selskapets oppfatning vil bli for kostbar.

På Bergen kommune sin anmodning har Telenor gitt et kostnadsoverslag for basestasjon på ca. 2,5 millioner kroner. En slik investering mener mobilselskapene ikke er «forretningsmessig lønnsom».

Selv om mobiloperatørene har som formål å tjene penger, må de også ha en tanke om sin virksomhet ut over det. De bør ikke bare gjøre det godt, men også gjøre godt. Ett reddet liv er mer verd enn det nevnte pengebeløpet.

Mobilselskapenes bidrag bør materialiseres før det skjer enda flere dødsfall, hvor det i ettertid kan reises spørsmål om livet kunne vært reddet om nødetatene var blitt varslet tidligere.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg