Vi må stille tydelige krav til oppmøte på skolen

DEBATT: Det er et samfunnsproblem at altfor mange elever starter på videregående uten grunnlaget for å mestre skolegangen på en god måte.

Publisert: Publisert:

KUNNSKAP: Det du lærer på ungdomsskolen er viktig, og påvirker hvordan det går med deg i videregående opplæring, skriver Henrik Asheim. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Debattinnlegg

Henrik Asheim
Stortingsrepresentant (H)

Elever med svakt utgangspunkt fra grunnskolen har mye lavere sannsynlighet for å fullføre videregående opplæring. Når 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen er borte minst en måned og 9000 av 10.-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår må vi tydeliggjøre forventningene.

Disse elevene går glipp av mange uker med viktig undervisning. Undervisning som kan være helt avgjørende for at de opplever både faglig og sosial mestring. Det du lærer på ungdomsskolen er viktig, og påvirker hvordan det går med deg i videregående opplæring.

Les også

Les også innlegget til Roger Valhammer (Ap): «Fraværsgrense løser ingen problemer»

Jeg har ikke tatt til orde for en fraværsgrense i ungdomsskolen med den samme innretningen og de samme konsekvensene som i videregående opplæring. Det jeg derimot har tatt til orde for er å utvikle lokale regler med tydelige grenser for fravær ved ungdomsskoler, der elevene som har særlig høyt fravær får bedre oppfølging. Høyt fravær i enkelte fag på grunnskolen må utløse tiltak fra skolens side.

Dette er med andre ord en grense som først og fremst handler om hva skolen forplikter seg til å gjøre overfor eleven, ikke at eleven skal miste noen rettigheter.

Det er både et samfunnsproblem og et problem for enkeltindividet at altfor mange elever starter på videregående uten grunnlaget for å mestre skolegangen på en god måte. Mange av disse elevene ender opp som en del av frafallsstatistikken.

Tydeligere grenser for fravær er bare ett tiltak. Høyre i regjering har blant annet også foreslått at fylkeskommunen skal få et større ansvar for alle unge i alderen 16 til 24 år. Det kan være gjennom å tilby forkurs, kombinasjonsklasser, 11. skoleår eller tilrettelegge opplæring på andre arenaer enn skolen.

Les også

Bakgrunn: 22.000 skolebarn var borte i minst en måned i skoleåret i fjor

Høyres mål er at ni av ti elever som begynner på videregående opplæring skal fullføre og bestå innen 2030. Det må vi jobbe i hele skoleløpet for å oppnå.

Det er ingen motsetning mellom det å bygge et lag rundt eleven og det å gi skolen tydeligere plikt til å sette inn tiltak ved høyt fravær, slik Bolstad-Hageland hevder i BT 28. februar. Det er nettopp summen av tiltak som skaper en skole med kunnskap og mestring.

Da må vi stille tydelige krav til hva som kan forventes av skolen, og tydelige krav til oppmøte.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg