• EKSKLUDERES: Hørselhemmede er i større grad sensible for bakgrunnsstøy og vil derfor kjenne seg slitne både fysisk og mentalt. Dersom åpne løsninger blir dominerende i fremtiden, er det en reell fare for at arbeidstakere med hørselsvansker ekskluderes fra arbeidslivet, skriver innsenderne. FOTO: Illustrasjon: Robert Adrian Hillman, NTB scanpix

Åpne kontorlandskap - et mareritt for hørselshemmede

Vi er forundret over at det i debatten har vært så lite fokus på hørsel, lydmiljø og støy.