Bergen trenger et klimabudsjett

GJØR NOE: Bystyret har nettopp vedtatt ambisiøse mål for lokal klimapolitikk. Da er det tid for gjennomføring, skriver Sondre Båtstrand. Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

Sondre Båtstrand
Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bergen bystyre

Bystyret har nettopp vedtatt ambisiøse mål for lokal klimapolitikk. Det krever stor innsats å nå målene, og reduserte klimagassutslipp må være noe som gjennomsyrer hele det kommunale arbeidet. Da er et eget klimabudsjett et meget godt grep.

Da byrådet i Oslo la frem forslag til budsjett og økonomiplan, var det noe som skilte seg klart fra bergensbudsjettet, nemlig et eget klimabudsjett. Nyvinningen er applaudert av Naturvernforbundet og har vekket internasjonal oppsikt, med reportasjer i Reuters, Time, Daily Mail og andre store medier.

Klimabudsjettet inneholder tre viktige deler.

  • For det første en faglig vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre for å nå kommunens klimamål.
  • For det andre en tydelig plassering av ansvaret for gjennomføring av de ulike tiltakene på virksomheter/etater i kommunen.
  • For det tredje er klimabudsjettet en integrert del av den ordinære virksomhetsstyringen og oppfølgingen av budsjettet i kommunen.

Miljøpartiet De Grønne mener at også Bergen kommune kan ha godt av et klimabudsjett. Klimabudsjettet er en god måte å konkretisere de ambisiøse målene i klimaplanen og vil løfte klima som sak i hele budsjettprosessen.

I forrige ukes møte i Komite for miljø og byutvikling stilte jeg derfor klimabyråd Julie Andersland spørsmål om når Bergen får sitt eget klimabudsjett. Hun svarte at det vil bli lagt frem et enkelt klimabudsjett senere i år, og at budsjettet skal videreutvikles i årene fremover. Jeg ser det som et skritt i riktig retning.