Vi trenger et system som sikrer mangfold

Dagens opptakssystem har flere svakheter.

UiB-rektor Margareth Hagen går inn for å kutte i alderspoengene når man søker om opptak til høyere utdanning. I stedet foreslår hun at man får flere poeng for å begynne å studere.
 • Margareth Hagen
  Rektor, Universitetet i Bergen
Publisert Publisert
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et nasjonalt opptaksutvalg vurderer nå mulige endringer i opptakssystemet til høyere utdanning. BT støtter på lederplass at alderspoengene for opptak til høyere utdanning bør fjernes.

Et godt og rettferdig opptakssystem er grunnleggende for ungdomskullene, for hvordan videregående utdanning fungerer og ikke minst for fremtidens kompetente arbeidstakere.

Et opptakssystem bør være rettferdig, lett forståelig, effektivt, sørge for utvelgelse av riktige kandidater, og det må også legge til rette for et mangfold i studentmassen.

Karakterer fra videregående er kjernen i dagens opptakssystem.

I tillegg kommer ekstrapoeng man kan sanke ved å velge realfag og fremmedspråk i videregående skole, poeng for folkehøgskole, militær- eller siviltjeneste, fagskole og høyere utdanning. Og så får man alderspoeng, i inntil fire år.

Les også

Utvalgsleder om opptakssystemet: – Har klare svakheter

Dagens system har flere svakheter. Det er ikke fornuftig bruk av samfunnsressurser eller av ungdomsårene å bruke årevis på å forbedre karakterer fra videregående uten at det tilfører elevene ny kompetanse. Disse årene kunne heller ha vært brukt på å skaffe seg arbeidserfaringer og ny kunnskap.

Samtidig er det viktig å åpne for muligheten til en ny sjanse for elever som av ulike grunner ikke lykkes på videregående skole. Ikke alle modnes like raskt. Ikke alle verken bør eller kan bestemme seg for yrkesvalg som 17-åringer.

«Mange gode universitetsutdanninger og yrkesliv ligger åpne for ambisiøs ungdom som ikke bare har seksere», skriver UiB-rektoren.

Dagens system skaper inflasjon i karakterene. Ambisiøse elever sanker taktisk flest mulig poeng på videregående for å kunne ha mange muligheter åpne. Det betyr at de med høyest karaktersnitt ofte søker profesjonsutdanningene. Kommer de ikke inn på førstevalget psykologi, går de gjerne til juss.

Samtidig er det slik at fire er en god karakter. Mange gode universitetsutdanninger og yrkesliv ligger åpne for ambisiøs ungdom som ikke bare har seksere. Det ligger et stort ansvar hos studierådgiverne i å synliggjøre de mange mulighetene som finnes.

Dagens opptakssystem er finstemt, og ungdomskullene tilpasser seg. Fjerner vi alle alderspoengene uten å fjerne karaktervektingen, risikerer vi at karakterpresset øker og det enorme karakterforbedringsregimet vil blomstre vilt videre.

Det koster mye å ta opp igjen fag. Elever fra ressurssterke hjem har fordeler i skolesystemet generelt, og disse fordelene forsterkes når mange av elevene må ut på et privat og ressurskrevende marked for å forbedre karakterene.

Les også

UiB-student: «Noe er galt når folk kaster bort år på å forbedre snittet»

Å kun fjerne alderspoengene vil vekte opp de andre faktorene i opptakssystemet. Resultatet kan derfor bli en enda mindre mangfoldig studentmasse. Det er et paradoks at det norske samfunnet blir stadig mer mangfoldig, samtidig som dette gjenspeiles i altfor liten grad i studentmassen.

Endringer i opptakssystemet bør legge til rette for å kunne utdanne kandidater som i større grad enn i dag representerer mangfoldet i det norske samfunnet. Det handler om kjønn, økonomi, etnisk bakgrunn og også alder.

Jeg er enig i at det bør kuttes i alderspoengene. Å redusere alderspoengene fra for eksempel fire til to år vil gi en dempende effekt.

Jeg håper utvalget også vurderer å oppjustere poengene for et års høyere utdanning, som i et kompetanseperspektiv kan være like fornuftig bruk av egne ressurser som å ta opp igjen fag fra videregående skole. Det ville kunne gi større faglig bredde og ballast til studentene.

 • Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.
Publisert

Les mer om dette temaet

 1. – Alderspoengene bør fjernes

 2. – Skolesystemet ble skapt av, og for, menn. Nå må vi visst endre det, fordi kvinnene er blitt vinnerne.

 3. Norge har verdens eldste studenter: – Opptaks­systemet må endres

 4. På Siljes studium er syv av ti studenter kvinner

 1. Utdanning
 2. Skole og utdanning
 3. Videregående skole
 4. studier
 5. Student
BT anbefaler

«Sørg for å få de jævla voldtekts­mennene dømt», var noe av det siste Synnøve skrev

Hun ble forbannet da politiet henla overgrepsanmeldelsen hennes. To år etter hennes død skal regjeringen utrede loven…

LES SAKEN