Høyre svikter Bybanen til Åsane – igjen!

DEBATT: Valget til høsten er ikke et bompengevalg, det er et bybanevalg.

SAK NUMMER ÉN: Det som er viktigst nå, er å sikre fremdrift for Bybanen, skriver innsenderne. Elias Dahlen (arkiv)

Debattinnlegg

Audun Lysbakken (stortingsrepresentant for Hordaland SV), Marthe Hammer (førstekandidat Vestland SV), Mikkel Gruner (førstekandidat Bergen SV), Arne Nævra (stortingsrepresentant SV, Transportkomiteen), Diane Berbain (andrekandidat Bergen SV), Jarle Brattespe (tredjekandidat Bergen SV), Oddny Miljeteig (gruppeleder bystyret i Bergen SV) og Aud Karin Oen (gruppeleder SV fylkestinget)

Høyre på fylket og i Bergen vil ikke bare «utsette milliardavtale med staten», de sier rett ut at de vil skyve Bybanen til Åsane ut i tid. Friske midler gjennom byvekstavtalene er avgjørende for å få til en helt nødvendig styrking av kollektivtransporten både i Bergen og i omegnskommunene. Men, forhandlingene om byvekstavtalen har dratt ut i tid fordi Høyre selv, i regjering, har tilbydd Bergens-området en avtale som knapt innebærer en reell økning.

Frem til vi får kommunene rundt Bergen med i avtalen, vil trafikken fra omegnskommunene fortsette å vokse, og utsette både folk fra øyene, nordhordlendinger og folk nord i Åsane for stadig voksende køer. Derfor haster dette.

En skulle tro at Høyre lærte av siste valg. Høyre gjorde i 2015 den fatale beslutningen å stoppe bybaneplanleggingen mot Åsane, fordi Høyre-byrådet ikke klarte å bli enige med seg selv om traseen for banen. En katastrofal avgjørelse som hele Åsane nå betaler prisen for. En beslutning som innebærer at Åsane-folket må betale bompenger i minst 12 år til før de får bybane.

Les også

Høyre vil flytte Bybanen til Åsane bak i køen - byråden reagerer

Dette er tapte år for Åsane, og en hel bydel som opplever at de blir invitert til et spleiselag der resultatet først kommer langt frem i tid. Vi har stor forståelse for dem i Åsane som er misfornøyde med økte bompenger, men hovedproblemet er ikke bompengene, problemet er den urettferdige fordelingen av investeringene. Hadde ikke Høyre selv klusset til bybaneplanleggingen i 2015, ville banen til Åsane allerede vært under bygging, og kollektivtilbudet mot Nordhordland ville vært langt bedre enn det er i dag. Dermed ville Åsane-folket sett resultater av bompengene sine.

Valget til høsten er ikke et bompengevalg, valget til høsten er et bybanevalg. Et valg om fremdriften for Bybanen til Åsane. Det er det som står på spill.

Utbyggingen av Bybanen fra sentrum, gjennom Sandviken og til Åsane, vil representere en kvalitetsheving av kollektivtilbudet langs strekningen. Fordi Bybanen har god komfort, høy frekvens, god forutsigbarhet og fordi folk vet hvor den kjører, så bruker folk den. Bybanen er stillegående og utslippsfri, og bidrar med det til et godt miljø. I dag går det et stort antall busser mellom sentrum, Sandviken og Åsane, men bussene står i kø, både på innfartsåren og inn til terminalene. Til sammenlikning vil Bybanen alene nesten kunne erstatte kapasiteten til dagens bussystem. Mens bussene i dag frakter mange pendlere i rushtrafikken, så brukes Bybanen mye mer gjennom hele døgnet.

Og Bybanen er ikke treig, i verdenssammenheng er Bybanen i Bergen faktisk blant de raskere sporveissystemene. Det er investert mange ganger verdien av Bybanen i utbygging av nye boliger, offentlige bygg og næring langs traseen fra Byparken til Flesland. Det samme må vi legge til rette for i Åsane.

Les også

Stiftelsen Bryggen m.f.: Slik mener de Bybanen kan gå i tunnel gjennom sentrum

Dessuten, folk er fornøyd med Bybanen som tilbud (99 %). Vi tror ikke folk vil tilbake til luftforurensning i Bergensdalen, uforutsigbart busstilbud og bilkø. Bybanen har endret transportvanene til befolkningen i denne byen, og det bør den få fortsette å gjøre.

Det som er viktigst nå, er å sikre fremdrift for Bybanen, som gjør at folk som bor i aksen Sandviken, Øyjorden, Eidsvåg, Åsane og Nyborg får et reelt, effektivt og høykvalitets kollektivtilbud. Heller enn å nok en gang så tvil om Bybanen til Åsane og styrkingen av kollektivtilbudet mot omegnskommunene, burde Høyre lokalt jobbe opp mot sin egen regjering for å gi Bergens-området en byvekstavtale som faktisk monner.