Gi kontantstøtte til eldre!

Slik kan eldre få en realistisk mulighet til å velge selv om de vil bo hjemme.

Publisert: Publisert:

STØTTER FORSLAG: Forslaget om å gi kontantstøtte til eldre som velger å bo hjemme, er en veldig god idé, skriver Eva Grimstad, mangeårig Høyre-politiker i Bergen. Foto: Roar Christiansen

Debattinnlegg

Eva Grimstad
Pensjonist og tidligere folkevalgt for Høyre

Alle partier er opptatt av eldres ve og vel når det stunder mot valg. Jeg er blant dem som mener at vi pensjonister må få velge om vi vil bo hjemme, selv om noen av oss etter hvert kan bli litt skrøpelige.

Jeg har erfaring fra mine foreldre som ble 87 og 91 år gamle, og som ønsket sterkt å bo hjemme. Vi søsken fulgte opp ønsket deres så godt vi kunne, kun seks-sjumåneder i sluttfasen bodde de på sykehjem. Dette var svært uønsket fra dem begge, men vi så ingen annen utvei på grunn av deres sykdom.

Jeg er glad for at vi klarte å gi dem mulighet til å bo hjemme i syv år etter at de var kvalifisert for sykehjem. De hadde det godt hjemme. De hadde fire barn som fulgte dem opp, men det aller viktigste var at de hadde en «husmor», som ble ansatt i vår private regi for å hjelpe dem.

I begynnelsen kunne de delta litt på felles opplegg i offentlig regi. Raskt ble dette likevel for vanskelig, og de var helt avhengig av privat omsorg, renhold, innkjøp, matlaging, turer og samtaler. Hushjelpen ble en suksess.

Vi hadde forsøkt det offentlige systemet med hjemmehjelp i første omgang. Det fungerte absolutt ikke. De fikk tildelt to timer hver 14. dag! Hjemmehjelperne hadde en liste over det de skulle gjøre. På denne listen sto ikke noe av det som var viktig for mine foreldre.

Les også

Jeg må hyre inn noen som kan gå tur med min mann

Jeg ser nå at Krf vil gi kontantstøtte til eldre som velger å bo hjemme fremfor å komme på sykehjem. Det synes jeg er en veldig god idé, som jeg ønsker flere partier støtter.

I BT 26.8 skriver BT at de aller fleste helst vil bo hjemme. Det vil jo kunne løse eldrebølgen, som jeg blir en del av. Det er ikke mulig å bygge ut sykehjem til alle. Det er ikke ønskelig, og det er det aller dyreste alternativet. Det går frem i BT at en sykehjemsplass koster to millioner å bygge og driften koster 800.000,- pr. plass pr. år.

Det vil altså bli langt rimeligere, og absolutt mer ønskelig for mange av oss, at vi kan velge mellom kontantstøtte og plass på sykehjem. Den enkelte må lett kunne få kr. 250.000,- i kontantstøtte pr. år, det vil være en gunstig avtale for alle parter.

Hjemmesykepleien må selvsagt fortsette sitt arbeid som i dag. Jeg ser at Høyre ønsker å satse på gode tilbud til de eldre fremover. Blant annet med demenslandsby. Det mener jeg er et meget godt tiltak for dem som ikke kan bo hjemme lenger.

Jeg håper Høyre vil støtte opp om forslaget fra Krf om å gi kontantstøtte, og på den måten gi de eldre fremover en lykkelig og realistisk mulighet til å velge selv om de vil bo hjemme.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg