Dagsturhytter vil fremme folkehelsen i Hordaland

Publisert Publisert

POPULÆRT: Hyttene har på kort tid blitt et populært tilbud med gode resultater i Sogn og Fjordane, skriver Geir Kjell Andersland (V) (bildet).

Debattinnlegg

  • Geir Kjell Andersland
    Fylkestingrepresentant (V)

Vi i Vestland Venstre vil arbeide for at folkehelseperspektivet skal påvirke alle samfunnsområder. Vi vil ha konkrete tiltak som gjør folk i stand til å bevare og bedre sin helse, og forebyggende tiltak rettet mot særlige risikofaktorer i mennesker liv og virke.

Gode eksempler på forebyggende og helsefremmende tiltak er nullvisjon for omkomne i trafikken og nullvisjon mot selvmord.

Et nytt og spennende initiativ er vedtaket i Hordaland fylkesting i juni i år, om å bevilge to millioner kroner til å bygge ti dagsturhytter.

Prosjektet ble satt på den politiske dagsorden i Hordaland etter mitt innlegg om temaet i fylkestinget i mars. Det var igjen inspirert av erfaringene fra det vellykkede dagsturhytteprosjektet i Sogn og Fjordane.

UTSIKT: Dagsturhytten i Fjaler har fått navnet Vidsyn. Foto: Magnar Egil Øren Gangsø

Prosjektet er presentert slik: «Dagsturhytten er eit lågterskeltilbod for turgåarar – ein plass for å eta matpakka si, få litt varme i seg og bla i bøker. Kvar hytte har eit nynorsk turbibliotek med mange ulike bøker.»

Hyttene har på kort tid blitt et populært tilbud med gode resultater i Sogn og Fjordane, og prosjektet skal evalueres av Vestlandsforskning. De skal blant annet undersøke om dagsturhyttene har rekruttert nye grupper blant turgåerne.

I Hordaland er det laget en søknadsordning med sikte på etablering av slike hytter i kommunene på grunnlag av nærmere betingelser og retningslinjer, i hovedsak sammenfallende med praksis i nordfylket. Målsettingen er etter hvert å få etablert en hytte i hver av kommunene i dagens Hordaland.

Realiseringen forutsetter et spleiselag mellom fylkeskommunen, den enkelte kommune og Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane, som gjerne vil bidra til at suksessen fra Sogn og Fjordane nå gjenskapes i Hordaland.

Vår oppfatning er at dagsturhytteprosjektet kan bli et forbilledlig bidrag til å fremme folkehelsen i alle kommunene i Vestland fylkeskommune.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg