Er det greit at elbiler fraktes jorden rundt på skittent drivstoff?

Over 80 prosent av verdenshandelen fraktes på skip som brenner billig, skitten olje. Hvorfor? Fordi vi tillater det.

Publisert Publisert

Hvis alle andre næringer følger skipsfartens eksempel, vil vi ikke være i nærheten av å nå målene, skriver innsender. Illustrasjonsfoto: Surapol Usanakul / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Kirsten Øystese
    Prosjektleder Grønn skipsfart i Norsk klimastiftelse
  1. Leserne mener

Elbiler, bananer, dongeribukser og over 80 prosent av verdenshandelen fraktes på skip som brenner billig, skitten olje. Hvorfor? Fordi vi tillater det.

For å nå målene i Parisavtalen, må utslippene halveres innen 2030 og nå null rundt 2050. Det er er krevende, og skipsfarten kan ikke være et unntak.

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt en ambisjon om at utslippene fra internasjonal skipsfart skal halveres innen 2050. Dette er på langt nær tilstrekkelig, verken når det gjelder tempo eller omfang.

Når politikken mangler, kan vareeiere, kunder og banker spille en større rolle. Hvilke krav stiller Apple til rederiene som frakter Iphoner og Ipader, til verdensmarkedene?

Hva med Nike, Toyota, Nestlé, Norske Skog, Elkem og Hydro? Og hvilke krav til teknologivalg stiller banker som låner ut penger, til rederi som bygger nye skip?

Kirsten Øystese Foto: Privat

Når det stilles krav, kommer endringene. At denne logikken virker, så vi da det ble kjent at Equinor går inn i samarbeid med blant andre Eidesvik Offshore, Prototech AS, Wärtsilä og NCE Maritime CleanTech for å bygge om forsyningsskipet Viking Energy fra LNG-drift til å gå på grønn ammoniakk.

I Viking Energy-prosjektet er det særlig to aktører som har potensial til å spille en mye større rolle i å dytte skipsfarten i en grønnere retning: Yara og Equinor.

Yara er en global ammoniakkprodusent og verdens største ammoniakk-forhandler. Yara frakter mye ammoniakk som vare på skip. Ammoniakk er et svært viktig råstoff i gjødselproduksjon, men kan også brukes som drivstoff i skip.

Equinor har 19 forsyningsskip på langsiktige kontrakter som betjener den norske sokkelen. Men Equinor har også til enhver tid 90–100 tankskip som frakter oljen og oljeproduktene deres.

Hvis Equinor og Yara stiller klimakrav til skip som frakter deres varer, kan det ha effekt langt utover å bygge om ett forsyningsskip.

Internasjonal skipsfart er, sammen med internasjonal luftfart, de eneste sektorene som ikke er en del av Parisavtalen. Ingen land er ansvarlige for å kutte utslipp fra skip som går i internasjonal trafikk.

Utslippene fra skipsfarten er årlig på 800–900 millioner tonn CO₂. Det er to-tre prosent av globale CO₂ -utslipp og mer enn 20 ganger Norges utslipp.

Hvis alle andre næringer følger skipsfartens eksempel og sikter mot å halvere utslippene innen 2050, så vil vi ikke være i nærheten av å nå målene i Parisavtalen.

Når vi allerede i dag vet at utslippene må være i null rundt 2050, hvis vi skal ha en sjanse til å begrense global oppvarming til godt under to grader, så kan vi ikke akseptere at skipsfarten sikter langt under dette målet.

De som er avhengig av skip for å få varene sine ut til markedet, og kundene og forbrukerne som i siste ledd kjøper biler, klær, elektronikk, mat og møbler, kan gjøre en forskjell ved å kreve mer.

Blir kravene overfor næringen tydelige nok, vil shippingbransjen, omstillingsdyktig og kommersiell som den er, finne måter å møte kravene på.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg