Skolen skal ikke være unødvendig stressende

Frps forslag om å innføre ordenskarakter fra 3. klasse er på grensen til forkastelig.

Publisert Publisert

ØKT PRESS: Orden- og atferdskarakterer fra tredje klasse vil legge sten til byrden for allerede utsatte elever, skriver Christian Lomsdalen. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Debattinnlegg

  • Christian Lomsdalen
    Lektor og arbeidsplasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet
  1. Leserne mener

Patrick Løvenholdt fra Bergen FpU argumenterer i BT 1.februar for at det skal innføres ordens- og atferdskarakterer i grunnskolen fra 3. klasse. Grunnen er skolen ikke skal «bare skal være enkel og stressfri». Å ha slike karakterer skal visstnok forberede elevene på det å bli voksen og å få seg sommerjobb. Disse påstandene er problematiske av flere årsaker.

Les også

Sønnen ville ikke på skolen. Så forsto foreldrene at de var en del av problemet.

Det er ingenting som tilsier at de ordens- og atferdskarakterene vi allerede har i norsk skole, bidrar positivt til elevenes læring, eller forbereder dem på arbeidslivet. Uansett om vi snakker om faglig læring, eller regulering av oppførsel. Løvenholdt påstår videre at slike karakterer forenkler skolehverdagen.

Jeg kan ikke se at det stemmer. Per i dag har disse karakterene ingen betydning, og bidrar utelukkende til å formidle til elever som allerede har få mestringsopplevelser, at de er ansett som problematiske.

Som om de ikke har fått med seg det fra før av. Når vi vet at disse ordens- og atferdskarakterene er uten betydning for seinere skolegang, så er det desto mer meningsløst.

Les også

– Dropp karakteren for orden og oppførsel

Det er mange grunner til at elever er urolige, glemmer nødvendig utstyr, kommer for seint, eller har andre «atferdsutfordringer» i løpet av skolehverdagen. Av alle de elevene jeg har truffet i løpet av mine 10 år som lærer, er det ingen som ville fått løst sine utfordringer ved hjelp av redusert ordens- og atferdskarakter.

Til det er deres situasjon for komplekse og handler om helt andre ting enn «vond vilje». Det ville derimot lagt sten til byrden for allerede utsatte elever. Og når Løvenholdt påstår at ingen blir nedsatt i disse karakterene for vandring rundt i klasserommet, så er det feil.

Verken å jobbe eller gå på skole skal i seg selv være stressende. Det kan være stressende i perioder, men langvarig stress over tid er direkte helseskadelig, og vi ser at problematisk stress hos unge voksne, øker kraftig.

Å skulle legge til ordens- og atferdskarakterer på barneskolen for å øke stressnivået, fremstår for meg som direkte forkastelig og i strid med både barnekonvensjonen og opplæringsloven.

Det som forbereder elevene på arbeidslivet, er nok voksne i skolen, slik at det er tid til å se alle elevene og hjelpe dem fremover. Nok mestringsopplevelser og tydelig forklarte fremovermeldinger er det som skal til.

Ikke lettvinte løsninger og manglende forståelse for elevenes utfordringer.

Bør det innføres ordenskarakterer på barneskolen? Si din mening i kommentarfeltet!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg