Les høyt for elevene hver dag!

Skolen bør bidra til at elevene ikke «skjermer» for mye.

Publisert: Publisert:

LESESTUND: Gjennom å høre gode tekster lest høyt, utvikler elevene fantasi, ordforråd og tekstkompetanse, og dette kan gjerne skje i spisepausen, mener innsenderen. Bildet er fra en barneskole i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Hilde Traavik
Dosent emerita, Høgskulen på Vestlandet

I debatten som BT fortjenstfullt har startet om hva elevenes spisepause skal romme, i tillegg til spising, har det kommet frem at en del skoler ønsker å bruke spisetiden til læringsfremmende aktiviteter. I mange tilfeller vil det si å se på skjerm.

I en tid hvor elever flest sitter så mye foran ulike typer skjerm, mener jeg med min bakgrunn som lærer, lærerutdanner (og farmor), at skolen bør bidra til at elevene ikke «skjermer» for mye. Ulike former for skjermbruk fyller store deler av døgnet for mange barn; dessverre fyller ikke lesing av gode tekster like mye av barnas tid.

Les også

Bakgrunn: Her må elevene jobbe i spisetiden

Gjennom mange år som lærer i barneskolen leste jeg utallige bøker og brukte daglig undervisningstid på å lese høyt for elevene mine. Bøker som Mio, min Mio, Teskjekjerringa, Drømmen om Narnia, Gummi-Tarzan, Georgs magiske medisin og Vaffelhjarte ble lest.

Det kunne skje i «kosetimer» når elevene fylte år, i hele timer når vi hadde leseaksjoner, men først og fremst og mest regelmessig i elevenes 20 minutter lange spisepauser. Ikke sjelden glemte en liten fyr helt å spise, så jeg måtte ha ett øye i boken og ett på elevene og fra tid til annen peke på matboksene.

Det er snart 20 år siden jeg sluttet som barneskolelærer og begynte å arbeide med lærerutdanning, og siden har jeg fått mange hilsener fra tidligere elever som husker høytlesingsstundene med glede. Som lærerutdanner i norsk, først og fremst skrive- og leseopplæring, har jeg utallige ganger sagt til studentene mine at hvis de ikke greier å huske mer enn én ting fra undervisningen min, så skal det være dette: «Les høyt for elevene hver dag!»

Høytlesingen i klasserommet og oppfordringen til lærerstudentene har jeg gitt i trygg forvissning om at høytlesing (og individuell lesing) er beste sort skrive- og leseopplæring. Skriving og lesing utvikler hverandre gjensidig; skriveferdigheter utvikles gjennom å lese og skrive, og leseferdigheter utvikles gjennom å skrive og lese. Gjennom å høre gode tekster lest høyt, utvikler elevene blant annet fantasi, ordforråd og tekstkompetanse. Dette er det massiv enighet om innenfor lese- og skriveforskningen.

Les også

Forsker mener TV-lunsj i skolen er uheldig

Å oppleve litteratur, både som høytlesing og individuelt, har et stort læringspotensial. Gjennom litteraturen lærer vi om andre måter å leve på, andre kulturer og andre tider.

Det kom et skip til Bjørgvin i 1349, av Torill Thorstad Hauger, for eksempel, kan gi elever på mellomtrinnet mye kunnskap om middelalderen og Svartedauden, «pakket inn i» en spennende fortelling. Og Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte er en fantastisk kilde til bearbeiding av og forståelse for vanskelige emner som sykdom og død. Utallige andre eksempler kunne vært nevnt.

Jeg utfordrer herved lærere, skoler og skolemyndigheter til å sørge for at elever på barnetrinnet, og gjerne på høyere klassetrinn, får oppleve høytlesing hver eneste dag, for språklæringens, for kunnskapstilegnelsens og de gode opplevelsenes skyld. Det kan lett gjøres ved at elevene får lytte til god og spennende litteratur i spisepausen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg