Akasia-saken: – Barnas beste må være styrende

– For å fjerne enhver tvil vil jeg ta initiativ til at barnehagenes selskapsform skal ha et rent ideelt formål, skriver leder i Bergen kirkelige fellesråd, Lars Kristian Stendahl Gjervik.

Publisert:

KNUSENDE RAPPORT: Bergen kommune krever 28 millioner kroner fra Akasia etter en rapport som avdekker flere brudd på barnehageloven. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Leder, Bergen kirkelige fellesråd

Kommunens tilsyn har avdekket alvorlige forhold som det må rettes opp i. Akasia skal være en seriøs barnehageaktør. Det bildet som omtales i rapporten kan vi ikke være bekjent med.

Vi er takknemlig for at vi har en kommune som gjør tilsyn. På den måten kan selskapet nå få en mulighet til å få virksomheten i tråd med lover og forskrifter. Selv om mye av det som pekes på i rapporten ligger flere år tilbake i tid, er det også flere alvorlige potensielle lovbrudd av nyere dato. Det er helt nødvendig at vi gjør en ny vurdering også av dagens situasjon, slik at vi kan forsikre oss om at vi nå driver barnehager i tråd med loven.

BERØMMER DE ANSATTE: – Selskapet har vært gjennom noen tøffe år, likevel tar dere imot barna med et smil klokken syv om morgenen, skriver leder i Bergen kirkelige fellesråd, Lars Kristian Stendahl Gjervik. Foto: PRIVAT

Rapporten peker i hovedsak på fire alvorlige forhold: For lav bemanning i årene 2014-2017 i enkelte barnehager, høye administrasjonskostnader, for høy husleie til eiendomsselskapet og for høy betaling for utført regnskapstjeneste til eget selskap. I sum gir det et bilde som en aktør som forsøker å maksimere profitt. Det er ikke derfor kirken driver barnehage.

Selskapet vil gå gjennom tilsynet og besvare dette til kommunen. Det er ikke gitt at selskapet er enige i konklusjonen og selskapet må få anledning til å avklare og tilbakevise eventuelle feil. Det vil være en lettelse om bildet kan korrigeres. Eierne har tillit til at styret håndterer situasjonen som har oppstått. Gjennom eierdialog etter rapporten kom frem, har jeg formidlet at det er viktig å praktisere åpenhet overfor kommunen og mediene.

Akasia barnehage ble opprettet for å samle de tidligere menighetsbarnehagene under profesjonell drift. Små barnehager fikk vanskeligheter med å forholde seg til nye kompetansekrav og pensjon, og det var vanskelig å gjøre nødvendige investeringer i bygg ved å stå alene. For å sikre seg et tilstrekkelig antall barnehager til profesjonell drift ble det også gjort oppkjøp av andre private barnehager. Akasia betjener i dag store lån etter store barnehageinvesteringer i nye barnehagebygg og oppkjøpet av barnehager. Akasia er også leverandør av bygg og anleggstjenester, gravstell, renhold, trepleie, regnskap og eiendomsdrift med mer.

Bergen kirkelige fellesråd forvalter eierskapet av Akasia og utgjør generalforsamlingen i selskapet. Selskapets styre er utpekt av generalforsamlingen. Selskapet har aldri tatt utbytte til eierne. Et utbytte har heller ikke vært vurdert.

Jeg vil berømme de ansatte i Akasia. Selskapet har vært gjennom tøffe år. Likevel tar dere imot barna med et smil klokken syv om morgenen. Andre ansatte beskjærer trær i ruskevær og noen gjør kirkebygg fra middelalderen universelt utformet. Det vil ikke være mulig å fortsette uten dem.

Akasias styre har fått svarfrist til den 30. august med å besvare kommunens rapport. Midt i valgkampen kan det sikkert være fristende å benytte rapporten som en advarsel mot alt som ikke er drevet av det offentlige. Vi er takknemlig for at ikke politikerne allerede har forsøkt å slå politisk mynt på situasjonen. Vi ber om å få sjansen til å vise et selskap som i samarbeid med det offentlige får ting på stell, slik en seriøs barnehageaktør bør ha det.

For å fjerne enhver tvil om at det er barns beste som er det viktigste vil jeg i samråd med kirkevergen ta initiativ til at barnehagenes selskapsform skal ha et rent ideelt formål og at dette nedfelles i selskapets vedtekter og eierstrategi. Dette har over tid vært diskutert med styret, og vil være i tråd med styrets egen vurdering av hva som er den beste organiseringen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg