Korona kan stoppes med enda strengere tiltak

På få uker kan epidemien i Norge være under kontroll.

Innsenderne mener Norge bør lære av Kina og Sør-Korea, der strenge tiltak har vist seg å ha effekt på epidemiutviklingen.
  • Gunnar Kvåle, professor emeritus, dr. med., Universitet i Bergen; Hans Flaatten, overlege, dr. med., spesialist i anestesiologi, Haukeland universitetssjukehus; Mads Gilbert, overlege, dr.med., spesialist i anestesiologi, Universitetssykehuset Nord-Norge; Dag Jacobsen, overlege, dr. med, spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og kardiologi, Oslo universitetssykehus
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 1051 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt livesenter for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til livesenteret
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Erfaringer fra Kina viser at «drakoniske» tiltak mot smittespredning kan stoppe selv et langtkommet utbrudd av Covid-19 i løpet av to måneder.

En viktig grunn til at så mange døde i Kina, var at SARS-CoV-2 var et nytt virus, og at det derfor, naturlig nok, tok tid før omfattende tiltak kunne settes i verk. De drastiske tiltakene der fra midten av januar, har likevel ført til at epidemien i Kina nå er over.

Sør-Korea har også håndtert epidemien godt. Der startet epidemien i midten av februar. Få dager senere ble omfattende forebyggende tiltak iverksatt. Etter en uke med rask økning i antall smittede, fulgte en uke med mange tilfeller, før det kom et raskt fall til et stabilt lavt nivå.

Det store fallet i registrerte tilfeller startet altså allerede to uker etter de strenge tiltakene ble iverksatt. Det er fortsatt daglige dødsfall i Sør-Korea, men antallet forventes å falle fordi antall nysmittede ble redusert for to uker siden.

F.v. Hans Flaatten, Dag Jacobsen, Mads Gilbert og Gunnar Kvåle
Les også

Koronapodden: - Dere i Norge er der vi var i Kina for to måneder siden

Det gode resultatet i Sør-Korea har vært tilskrevet omfattende kontrolltiltak og et velorganisert testprogram, kombinert med sporing og isolering av smittede og kontakter som settes i karantene. Dette viser at dersom Norge opprettholder sterke nok tiltak i de kommende ukene, vil epidemien raskt kunne begrenses.

Norske helsemyndigheter har blitt mer åpne, og har kommunisert tydeligere til befolkningen om epidemien og betydningen av strenge smittevernstiltak. Målet må være at tiltakene er tilstrekkelige for å redusere virusspredningen like raskt som i Sør- Korea.

Da kan epidemien stoppes i Norge, og vi unngår mange dødsfall. Skal vi klare dette, må hver som er smittet i gjennomsnitt smitte mindre enn én annen person. Vi må absolutt unngå klynger av smitte, som kan føre til lokal og senere regional oppblomstring. Med strenge tiltak som varer lenge nok, er dette mulig.

Statistikken over nye smittede som Folkehelseinstituttet gir ut daglig, viser at importtilfellene avtar, mens antallet innenlands smittede har økt raskt fra starten av epidemien.

I denne kritiske fasen mener vi bestemt at enda strengere tiltak er nødvendig, for at vi i Norge skal klare tilsvarende smittebegrensning som i Sør-Korea og i Kina. Da kan epidemien forhåpentlig snarlig brenne ut.

Vi mener det er helt avgjørende at våre myndigheter ikke slakker på tiltakene, før antall nysmittede er sunket til et varig, stabilt lavt nivå. Hvis vi mislykkes med kontrolltiltakene, er risikoen stor for at vi får en utvikling med full epidemi helt til oktober, slik de gamle scenarioene fra Folkehelseinstituttet viser.

Vi må unngå det som har skjedd i Italia – og som nå er i ferd med å utvikle seg i Spania og England (London). Vi ber derfor regjeringen om å sette inn skjerpede tiltak nå, tilsvarende de Danmark nettopp har innført. Der er nå bare butikker som fører livsviktige varer (mat og medisiner) åpne.

Norge bør også forby alle arrangementer med flere enn ti deltakere. Dette er spesielt viktig for å redusere smittespredning blant unge.

Vi må alle overholde karantenereglene og rådene, for å stoppe overføring av smitte til andre og unngå selv å bli smittet.

Nye tiltak vil koste lite i forhold til de tiltakene som allerede er innført. Gevinsten vil sannsynligvis være at vi kan unngå de dramatiske scenarioer vi nå er vitne til i Italia og Spania.

I denne kritiske fasen av epidemien er det aller viktigste at hver enkelt av oss bidrar i denne livsviktige, nasjonale dugnaden. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal kunne håndtere krisen like godt som Sør-Korea.

Publisert: