Innvandrere må delta

Nøkkelen til storsamfunnet er å lære seg språket og kulturen, og det er ditt eget ansvar.

Publisert:

GÅ OG STEM: Les om de ulike partiene og hva de står for i både den lokale og nasjonale politikken, og gå og stem, skriver Hassan Bile Mohamed. Foto: Privat/Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

Hassan Bile Mohamed
Ostereidet

De fleste nordmenn har god forståelse for det politiske systemet i Norge. Men flere med innvandrerbakgrunn mangler denne kunnskapen. Noe av grunnen kan være språk- og kultur, som gjør at de gjerne tar de samme valgene som andre i samme «gruppe» de tilhører. Eller fordi de kommer fra familier eller land der politikk ikke har hatt en sentral rolle.

Jeg mener at du ikke må la deg påvirke til å stemme på et politisk parti som du ikke er enig med. Du må velge på grunn av din egne meninger, ikke følge slektninger eller andre grupper.

Det kan også være mange ikke har oversikt over hvilke politiske partier som kan representere dem i politikken. De fleste innvandrere velger i dag venstresiden. Men for mange kan det være mer naturlig å velge høyresiden, om en for eksempel driver en privat virksomhet og ønsker å betale mindre skatt.

Det er ikke bra om alle innvandrere står på én og samme side i politikken. Det er nødvendig at innvandrere er representert i alle de politiske partiene. Innvandrere må bidra til å skape et mangfoldig politisk Norge.

Les også

Debatt: I dag gir mange med innvandrerbakgrunn blaffen fordi de føler valget ikke angår dem, kun «de norske».

Flere har vært ofre i landene de kommer fra, og det kan være vanskelig å involvere seg i politikk. De har dårlige opplevelser knyttet til valg eller politikk på grunn av diktatorer og autoritært lederskap. Andre synes kanskje ikke det er nødvendig å være i politikken. Men det er svært viktig at de deltar.

Så hvordan kan innvandrere bli mer politisk aktive?

Det er viktig at de som vil integrere seg studerer norsk språk og kultur, slik at de blir en del av samfunnet. Det er også viktig at både arbeidsinnvandrere og flyktninger studerer i løpet av livet, slik at de blir selvstendige. Folk bør lese seg opp om endringer i både politikken og andre viktige temaer.

Hva så hvis man ikke klarer det fordi man ikke kan norsk etter fem års språkundervisning og integreringstiltak – hvem tar ansvaret? Er det deg eller integreringspolitikken?

Nøkkelen til storsamfunnet er å lære seg språket og kulturen, og det er ditt eget ansvar. Du bør ta deg tid til å lære det.

Jeg vil oppfordre alle til å bruke stemmeretten i høst. Les om de ulike partiene og hva de står for i både den lokale og nasjonale politikken.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg