• SKYGGER UNNA: Hvorfor er det så vanskelig å få med advokater inn i en konstruktiv debatt om skatteparadiser, spør Kristine Sævold. Foto: Ørjan Deisz

Advokatene må gå i seg selv

Vil advokatene være en del av løsningen eller en del av problemet i forhold til skatteparadiser?