Mens de narkomane dør

Når det er dette sosialbyråden burde ha lært fra Zürich, kan jeg ikke forstå hvorfor de så bastant motsetter seg et forsøk med utdeling til enkelte personer.

RUS: Mennesker dør mens man tviholder på foreldede holdninger, skriver Ragne Hagrum Gjengedal.

  • Ragne Hagrum Gjengedal
    Rødt

Ragne Hagrum Gjengedal

PRIVAT

Sosialbyråden i Bergen har siden det ble snakk om å stenge Nygårdsparken vært veldig glad i å si at de lærer av erfaringene fra Zürich og Lisboa. Jeg forstår fremdeles ikke hva det er de skal ha lært, da de ikke følger oppskriftene derfra. Siden jeg som daværende leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) Hordaland skrev innlegg 10.09.14, har lite forandret seg for de aktive brukerne. De blir jaget, bøtelagt og fratatt brukerdosene. At dette skal være til hjelp for brukerne, er vanskelig å se.

Les også:

Les også

En ryggsekk full av traumer

Men kanskje er man ikke er så interessert i brukerne, men mer i å få denne skampletten mest mulig bortgjemt. Det snakkes mye om å sprenge den åpne russcenen, men hva skjer da med menneskene? Er det greit at de fortsetter å lide så lenge ikke turistene blir plaget?

FHN er naturligvis klar over tiltakene sosialbyråd Silje Hjemdal (Frp) klapper seg selv på skulderen for i et innlegg i BT 1. august. Det var nemlig FHN med Arild Knutsen i spissen som foreslo og sammen med flere andre aktører fremdeles jobber med Switch-kampanjen og nesesprayen mot overdoser, Nalokson.

Det er på tide å ta debatten ned på personnivå igjen. Hjemdal snakker om russcenen, vi andre om å hjelpe mennesker.

Les også:

Les også

Feil om rusbehandling

Personer som vil ut av miljøet, må få et skikkelig botilbud. Å samle sammen over 30 personer med rusproblemer i ett hus er hinsides all fornuft. Jeg har snakket med mennesker som foretrekker å sove på gaten fremfor å sove i egen leilighet.

Avrusningstilbudene må forbedres. Det samme må tilbudene når man kommer ut.

Les også:

Les også

Du tar feil, byråd

Man trenger individuelle planer. For noen er kanskje det beste tiltaket heroinassistert eller morfinassistert behandling. Det har hjulpet andre steder, hvor rekrutteringen av brukere har falt så mye som 80 prosent.

Når det er dette sosialbyråden burde ha lært fra Zürich, kan jeg ikke forstå hvorfor de så bastant motsetter seg et forsøk med utdeling til enkelte personer. Mennesker dør mens de tviholder på foreldede holdninger.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg