Hvem skal tåle risikoen

Jeg skulle gjerne visst om økt risiko for andre utsatte terrormål ble tatt med i vurderingen da politiet ble beordret til bevæpning for egenbeskyttelse.

VÅPEN PÅ HOFTEN: Dette er et spørsmål om prioritering av hvem som må tåle risikoen, skriver Arnstein Mykletun. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Arnstein Mykletun Kim E. Andreassen

Ifølge PSTs vurdering av trusselbildet kan militært personell, politifolk og politiske beslutningstakere være mulige terrormål i Norge. I tillegg har vi dessverre eksempler på at enkelte kulturpersoner, redaktører, journalister og samfunnsdebattanter kan vært utsatt. På grunnlag av vurderingene ble det besluttet forebyggende tiltak. Militært personell dropper uniform på fritiden og på reise. Enkelte offentlige person har nok fått beskyttelse, men vi lærte dessverre fra angrepet mot Charlie Hebdo at bevæpnet politi ikke reddet terrorangrep, og ble selv drept. Det er mange mulige terrormål, beskyttes enkelte finnes andre.

Den midlertidige bevæpningen av politiet er begrunnet med at politifolk selv kan være utsatt for terrorangrep. Enkelte mener politiet bør bli permanent bevæpnet for samfunnets del. Dette er omstridt, både faglig og politisk, men uansett ikke hovedbegrunnelsen den midlertidige bevæpning.

Les også:

Les også

Full strid om politiets våpenpraksis

Psykologifaget har lært oss at vi mennesker sliter med å vurdere risiko. Vi blir mest redd for det vi hører mye om og det som er spektakulært. Mange vet at politifolk er drept i tjeneste, men ikke alle vet at arbeid i bygg— og anlegg samt jordbruk, skogbruk og fiske er farligere.

La oss prøve et logisk resonnement og anta at den midlertidige bevæpningen av politiet fungerer avskrekkende. Vil terroristen da avstå fra terror, eller heller vurdere et annet terrormål?

Hvis terroristen velger andre terrormål, flyttes bare risikoen fra en gruppe til en annen. Det blir litt som innbruddsalarmer: Hvis naboen installerer innbruddsalarm, øker jo risikoen for meg hvis jeg ikke har alarm.

Les også:

Les også

Politiet vil beholde praksis med ladde våpen

Politiet har handleplikt for øyeblikkelig innsats når personers liv og helbred er i fare. Politiet må altså akseptere risiko for eget liv eller helse for å redde andre.

Jeg kan ikke empirisk belegge hypotesen om at midlertidig bevæpning av politiet faktisk øker risikoen for terror mot andre grupper. Jeg mener heller ikke at politiet må tåle økt terrortrussel, like lite som jeg mener andre grupper må tåle det. Mitt poeng er at politiets bevæpning for egenbeskyttelse må vurderes opp mot eventuell økt risiko for andre mulige terrormål. Grupper som ikke får anledning til å bevæpne seg for egenbeskyttelse.

Les også:

Les også

«Politistaten rører på seg»

Dette er altså et spørsmål om prioritering av hvem som må tåle risikoen. Jeg skulle gjerne visst om eventuelt økt risiko for andre utsatte terrormål ble tatt med i vurderingen da politiet ble beordret til bevæpning for egenbeskyttelse.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg