• SIKRE SAMVÆR: En fersk EMD-dom må få konsekvenser i saker med sabotasje av samvær også her til lands, skriver Terje Torgersen. FOTO: Scanpix

La oss bli kvitt de brysomme fedrene!

Skal norske myndigheter fortsette å glemme barnas behov for to foreldre?