Vi undergraver ikke sykepleiernes rolle

Vi påberoper oss verken enerett til å belyse saker eller å eie sannheter. Tvert imot ønsker vi tverrfaglig samarbeid og faglig debatt velkommen.

Publisert Publisert

Arkivfoto: Ørjan Deisz Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Jacob Juel Christensen
  • Vegard Lysne
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Therese H. Elvemo reagerer i et innlegg i BT 23. mars på vår kronikk, hvor vi er kritiske til at helsepersonell gir råd basert på egen overbevisning heller enn råd basert på et samlet kunnskapsgrunnlag. Hva ønsker Elvemo å oppnå ved å skape illusjon av splid og uenighet?

Vi er enige med Elvemo i at sukkerinntaket i den norske befolkningen bør begrenses, og at det er et av flere tiltak som vil bidra til å forebygge livsstilssykdommer hos friske mennesker. Dette er det bred enighet om i fagmiljøet. Anbefalingen inngår også i de offentlige kostrådene.

I vårt innlegg fokuserte vi på kostråd til pasienter som har kreft. Dette poengterer også Elvemo. Likevel er det klart at når en kreftsykepleier slår fast at «sukker er farlig» og at «det er grunn til å vokte seg», vil mange mennesker som er under behandling forstå dette som et utvetydig råd om å unngå sukker.

Det siste kreftpasienter trenger, er å begrense matvareutvalget unødvendig. Vi vet at mangelfullt matinntak påvirker allmenntilstand, toleranse for behandling og leveutsikter negativt hos denne gruppen. Inntil dokumentasjon for noe annet foreligger, vil kostholdsbehandling av kreftsykdom tilrettelegge for at pasientene klarer å få i seg nok næring, i tillegg til å lindre eventuelle ernæringsrelaterte plager.

Hovedbudskapet i vår kommentar var å fokusere på viktigheten av at pasienter skal være trygge på rådene de får fra helsepersonell, det være seg fra lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog eller andre. Pasientsikkerhet i ernæringsarbeid innebærer at rådene som gis er nøkterne, nyanserte og basert på den til enhver tid mest oppdaterte og kvalitetssikrede kunnskapen. Ikke basert på enkeltpersoners meninger og overbevisninger.

Vitenskapelige sannheter er av natur dynamiske, og samarbeid og debatt er grunnsteiner i det som utgjør et helsevesenet i stadig utvikling og forbedring. Vi påberoper oss verken enerett til å belyse saker eller å eie sannheter, og vårt innlegg kan ikke forstås som et ønske om å utfordre helsepersonells ytringsfrihet eller undergrave sykepleieres rolle i forebyggende arbeid. Tvert imot ønsker vi tverrfaglig samarbeid og faglig debatt velkommen.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Sønn (20) pågrepet for drap på moren (55). – Det er en forferdelig tragedie.

  2. Kvinne falt i foss - sendt til Haukeland

  3. – Det var god stemning, folk hygget seg og sang

  4. Seks kvinner siktet for tyverier fra menn

  5. Kvinne i 50-årene funnet død på Sotra

  6. – Altfor mykje hjort på Vestlandet

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg