For mykje leik og moro

Dei svakaste elevane er godt nøgde viss dei får det til å smelle, dess meir det smell, dess betre er det. Men dei er heilt uinteresserte i å vite kvifor det small.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg