• AMBISJONSLAUST: Med tidlegast oppstart i 2024 og 10 års byggetid er det 17 år før ein kan reisa trygt mellom Bergen og Voss. Kva ventar statsråden på, spør dei to ordførarane. Biletet er frå raset ved Bolstad i juni i fjor. FOTO: Arkivfoto: Rune Nielsen

Slutt med sleivsparka, Solvik-Olsen

Når statsråden ikkje kan levera, er takken skuldingar om at me har kome med fordyrande krav inn i prosjektet.