40 år tilbake i tid

Karakter i barneskolen skaper en stressende hverdag for barn. En hverdag vi helst vil unngå, ikke sant?

Publisert: Publisert:

UHELDIG: Karakterer i barneskolen er ikke heldig for elevenes motivasjon, skriver André Miguel Nordvik. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

André Miguel Nordvik
AUF Bergen, 15 år

Unge Høyre og FpU har politikk på at de vil innføre karakterer fra 5. klasse i basisfagene matte, norsk og engelsk. Er det en god idé at niåringer skal få karakterer på lik linje med femtenåringer? Skal vi skape et skolesamfunn der man blir vurdert på den måten? Nei, det skal vi ikke. Heldigvis er jeg ikke alene om den oppfatningen.

Som Trond Giske en gang sa: «Karakterer i barneskolen er en veldig dårlig idé. Det er ikke akkurat «nye ideer og bedre løsninger» slik Høyre snakket om i valgkampen, men noe vi avskaffet for 40 år siden. Vi bør heller satse på det vi vet gir læring: Tidlig innsats og mer tid med hver elev.

AUF og Arbeiderpartiet grunner sin kunnskapspolitikk på rettferdig kunnskap. Jeg mener at vi fortsatt bør si et klart nei til karakterer i barneskolen.

Hva sier forskningen? «Å gi karakterer lenger ned i skolen strider imot forskning. Det gjør ungene oppmerksom på prestasjon istedenfor mestringsglede, og det er ingen forskning som tyder på at det er bra, heller tvert om.», ifølge professor Åge Diseth ved Det psykologiske fakultet på UiB. Han har sammen med Oddrun Samdal, viserektor ved UiB, over flere år studert elevenes arbeidsmiljø på skolen. De presenterte det i en rapport fra 2011. Konklusjonen var klar: Karakterer i barneskolen er ikke heldig for elevenes motivasjon.

Les også

Ikke vent med karakterer

Jeg har selv vært elev på barneskolen. Jeg vil helst ikke tenke på hvordan min skolehverdag som niåring ville blitt hvis jeg allerede da fikk karakterer. Mitt fokus ville vært på karakteren, ikke hva vi faktisk lærte.

Istedenfor vil vi ha nyttige og konkrete tilbakemeldinger fra læreren til hver enkelt elev. Det er en av de viktigste tiltakene man kan gjøre når det gjelder vurderinger på barnetrinnet. Utdanningsforbundet sier også klart og tydelig nei til karakterer på grunnskolens barnetrinn.

Jeg håper at vi en gang for alle kan legge denne debatten bak oss. Vi går ikke 40 år tilbake, heller fremover, til år 2017. Fordi karakter i barneskolen skaper ikke læring, det skaper ikke smartere eller flinkere elever. Mdet skaper en hverdag med unge elever, fulle av press og stress, en hverdag vi helst vil unngå. Ikke sant?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg