Målet er å gjøre folk mindre avhengig av bil

Når vi vil begrense hvilke områder det skal bygges i, er det ikke for å være kjip mot innbyggere eller utbyggere.

Publisert Publisert

ENKLERE LIV: Hvis vi bestemmer hvor i kommunen vi skal bygge, kan vi også legge inn kollektivsatsing, barnehage- og skoleutbygging og annen infrastruktur. Det gjør at folk flest får et enklere liv, skriver Heine Johansen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

  • Heine Johansen
    Politisk nestleder i Bergen Venstre
  1. Leserne mener

Bergen Høyre går i BT 17.6 til angrep på byrådets fremlegg til kommuneplanens arealdel. Forfatterne skriver at «en moderne storby som folk har lyst å bo i, er urban og grønn, med kort vei til skoler, barnehager, handle og arbeidsplasser».

Vi er helt enig.

Utfordringen er at Høyre-representantene deretter argumenterer for en politikk som går helt i motsatt retning.

Les også

Les også Høyres innlegg: «Vi vil ha familiene tilbake til Bergen»

De skriver at de ønsker en oppmykning av kommuneplanens arealdel hvor det skal bli lettere å «bygge boliger også utenfor bybanetraseen».

Kommuneplanens arealdel tillater selvsagt bare ikke utbygging langs bybanen, men den viser hvordan vi bygger en by hvor alle kan ha tilbudene vi bruker i nærmiljøet – og som ikke er en tilfeldighetenes by.

Heine Johansen Foto: Privat

Det er den mislykkede byspredningspolitikken som er skyld i mange av de utfordringene som vi ser i dag. Bompengekonflikten viser hvorfor det er behov for en kompakt byutvikling. Utøylet utbygging har skapt stort behov for bil, og tilhørende veibygging. Slik utbygging umuliggjør et effektivt kollektivsystem – det blir for store arealer å dekke.

Politikken med å ukritisk tillate kjøpesenterutbygging med tilhørende parkeringsplassørkener har forsterket denne virkningen. Og ikke nok med det, byspredningspolitikk øker også unødvendig behovet for utbygging av vann-, strøm-, veinett og annen offentlig infrastruktur.

Les også

Filosof: «La oss slutte å sponse fossilbilisme og klimaskadelig atferd»

En undersøkelse av Respons Analyse viser at vel halvparten av barnefamiliene vil velge en av bydelene i Bergen hvis de skal flytte. Bare 10 prosent vil flytte til en av omegnskommunene, mens så mange som litt over en tredjedel har lyst å bo i sentrum. Høyres svartmaling er det med andre ord ikke hold i.

Når kommuneplanens arealdel vil begrense hvilke områder av Bergen det skal bygges i, er det ikke for å være kjip mot verken innbyggere eller utbyggere. Hvis vi bestemmer hvor i kommunen vi skal bygge, kan vi også legge inn kollektivsatsing, barnehage- og skoleutbygging og annen infrastruktur her. Det gjør at folk flest blir mindre avhengig av bil og dermed får et enklere liv.

Når vi bygger på den måten, skaper vi nemlig kort vei til skoler, barnehager, handel og arbeidsplasser. Samtidig skaper vi også forutsigbare rammer for næringslivet. Det har blant annet verdistigningen langs den allerede eksisterende bybanestrekningen vist oss.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg