Dommen er skuffende

DEBATT: Det tragisk å være del av et samfunn hvor ofrene ikke har sterkere vern juridisk.

FRIKJENT: En enstemmig Høyesterett har frikjent en 40 år gammel mann for personforfølgelse etter at han snikfotograferte unge kvinner i hjemmene deres. Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ingrid Selnes Arholm
Juss-student

Etter å ha lest om Høyesteretts avgjørelse hvor en mann ble frikjent på de fleste punkter etter å ha filmet kvinner i smug utenfor deres private boliger blir jeg kraftig provosert.

Begrunnelsen var at Høyesteretts tolkning av straffeloven viser at denne typen hensynsløs atferd ikke fanges opp av jussen, så dermed kan man filme ofre på denne måten så lenge de er påkledd og så lenge gjerningsperson holder filmen skjult.

Ingrid Selnes Arholm. Foto: Michaela Klouda

Når skal norsk rettssystem ta hensyn til psykiske plager ofre sitter igjen med etter krenkende atferd fra gjerningsperson?

Den objektive og kyniske tilnærmingen som praktiseres i norsk juss gang på gang i saker hvor ofre har vært utsatt for uønsket atferd som er både hensynsløs og ubehagelig psykisk, er ikke er annet enn skuffende.

Les også

Eirin Eikefjord: – Snikfilming av unge kvinner er visst helt greit, så lenge de ikke vet om det.

Det er en skam at gjerningsperson gang på gang skal slippe så lett unna fordi vi ikke har en straffelov som fanger opp disse tilfellene? Noen ganger lurer man på hvor lenge denne snillismen rettssystemet i Norge praktiserer skal få råde. Det finnes så mange eksempler på uønsket seksuell atferd mot ofre der jussen ikke slår ned på den hensynsløse atferden og dermed sender et budskap om at vi er mer interessert i å beskytte gjerningsperson enn å beskytte ofre.

Det tragisk å være del av et samfunn hvor ofrene ikke har sterkere vern juridisk. Dette skaper utad en slags beskjed om at ofre må finne seg i veldig mye krenkende før det skal tas på alvor, og hvis man da reagerer er man hysterisk fordi det må man bare regne med i dagens samfunn så lenge loven sier det er greit?

Åpenbart er det noe riv ruskende galt og åpenbart må enkelte lover fornyes for å henge med på samfunnsutviklingen teknologisk og for å forstå subjektivt ubehag i 2019.

Jussen burde kanskje lære mer om psykologi og psykiske helseplager for å forstå hvordan mennesket og hjernen henger sammen helsemessig og lære av det - og så får de som er ansvarlige for å lage lover oppdatere lovsamlingen med en lov som fungerer slik at ofre blir vernet på en rettferdig og riktig måte.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg