Vinglingen må ta slutt

DEBATT: Vi risikerer at resten av Norge «tar» midler som er lovet vår region.

Publisert:

BELIT DERE: De siste ukene har det nærmest hver dag vært agendapolitikk i mediene. Vi må be dere politikere om å belite dere. Husk hva som ligger bak, skriver Roger Pilskog (LO), Tom Knudsen (NHO) og Marit Warncke (Bergens Næringsråd). Foto: Tor Høvik, Eirik Brekke

Debattinnlegg

 • Marit Warncke
  Administrerende direktør, Bergen Næringsråd
 • Tom Knudsen
  Regiondirektør, NHO Vestlandet
 • Roger Pilskog
  Distriktssekretær LO Hordaland

Mediene har siste uken flommet over av omkamper på samferdselsprosjekter i Hordaland. Valgkampen har medført at mange politikere nå setter alle prosjekter i spill. Dette er en farlig strategi som medfører at resten av Norge «tar» midler som allerede er lovet for bruk i vår region. For næringslivet skaper dette en uforutsigbarhet som vi på det sterkeste vil advare mot.

I Næringslivet har vi forutsigbarhet og stabilitet som en av våre viktigste suksessfaktorer. Dette gjelder spesielt for infrastruktur. Fremkommelighet for varer, tjenester og arbeidstakere som skal til og fra jobb, er avgjørende for å ha tilstrekkelig effektivitet og konkurransekraft.

Les også

Vegdirektøren tror på fergefritt Bergen - Stavanger om ti år

Vårt næringsliv er i vekst. Det vil medføre økte volumer, som igjen vil lede til økte transportbehov og økt behov for fremkommelighet. Derfor trenger vi bedre veier, broer og økt kollektivutbygging.

De siste ukene har det nærmest hver dag vært agendapolitikk i mediene: Bybanen settes opp mot Nordhordlandstunnelen, E16 settes opp mot E39, Bybanen bør skrotes, byvekstavtalen bør sies opp, og aldri mer bompenger i vår by.

Vi må be dere politikere om å belite dere. Husk hva som ligger bak.

HORDFAST: Innsenderne ønsker seg blant annet en bro som vil kutte reisetiden mellom Bergen og Stord til 45 minutter. Illustrasjon: Statens vegvesen

Alle store utbygginger i byregionen Bergen har lyktes som følge av en bred tverrpolitisk enighet om å løfte store prosjekt, gjennom mange år med Bergensprogrammet og seinere med byvekstavtalen. Politikere og næringsliv har stått sammen om å få til de store løftene med Ringvei Vest, Sotrasambandet, Bybanen, E39 Os-Bergen, og før århundreskiftet også Nordhordlandsbro, Askøybro og innfartsårer både mot nord, vest og sør.

I arbeidet med siste Nasjonal Transportplan jobbet Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bergen Næringsråd, NHO og LO sammen for å utforme en prioritert plan for samferdselstiltak i Hordaland. Resultatet ble at vi fremmet fire hovedprosjekt:

 1. Sotrasambandet
 2. E39 med Hordfast, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen
 3. E16 Arna-Voss inklusive Vossabanen
 4. Byvekstavtalene for Bergen (seinere omdøpt til Miljøløftet)
Les også

Les også: «Pisk er også nødvendig. Det må bli slutt på gratis parkering ved kjøpesentrene.»

Styrken i vårt felles standpunkt var at vi evnet å få frem at Hordaland var akterutseilt på samferdsel, og at regionen trengte et løft. Vi dokumenterte at Hordaland har fire av de fem mest lønnsomme nye veiprosjekt i Norge med en størrelse over tre milliarder kroner. Derfor frontet vi at alle prosjektene måtte med i NTP.

Status burde være kjent. Sotrasambandet er vedtatt, Byvekstavtalen er allerede i inngått, og E16 og E39 ligger inne i NTP i perioden fra 2022 og utover. Kjære politikere: Vi er allerede på oppløpssiden. Derfor må dere ikke begynne å tulle med prioriteringene akkurat når vi går inn i den neste NTP-perioden, der våre prosjekt skal starte.

Med vinglingen fra dere risikerer vi at hele Hordaland blir satt på vent, og at midlene overføres til andre deler av landet. I Næringslivets Perspektivmelding vises det til at i årene fremover blir verdiskaping viktigere enn noen gang. Når vi spør næringslivet om hva som er viktig for økt verdiskaping, er svaret infrastruktur.

Bergen Næringsråd, NHO Vestlandet og LO Hordaland er derfor bekymret over alle de omkamper som nå pågår. Vi risikerer å sette oss selv i sjakk matt. Det må være mulig å drive en effektiv valgkamp uten å rive bort næringsgrunnlaget for hele regionen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg