Vi skal brøle så det virkelig ljomer!

Vi skal brøle så det virkelig ljomer, så breene hører oss og kanskje orker å holde på isen lite grann lenger.

Publisert:

STERKERE: Jo flere som stiller opp, jo sterkere står vi – og da kan brølet få betydning ikke bare for en kort stund, men synliggjøre at kravet om klimahandling er bredt og stort, skriver Ragnhild Freng Dale. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ragnhild Freng Dale
Forsker, Vestlandsforsking

I dag klokken 15 samles klimabekymrede og klimaengasjerte mennesker over hele landet for å brøle for klimaet, og for å kreve klimahandling så vi når målet i Parisavtalen.

Men hvorfor brøle?

Omstillingen krever at alle er med. Skolestreikerne har vist oss at de unge krever klimahandling. Nå må vi andre stille oss bak dem, og vise at vi vil ha politikere som setter krav og som gjennomfører de kuttene vi vet må til.

I Oslo har de satt seg et hårete mål om 100.000 mennesker, i resten av landet ventes det 50.000 som skal samles for klimasaken, i øst, vest, nord og sør. Vi skal brøle her i Sogndal også, så det virkelig ljomer mellom de tusenårsgamle fjellene og så breene hører oss og kanskje orker å holde på isen lite grann lenger.

Men mest av alt så skal vi brøle fordi vi må ta klimakrisen på alvor. Oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader. Da må vi halvere utslippene våre innen 2030, og i praksis nå nullutslipp innen 2050.

Samtidig må vi sikre en rettferdig omstilling og en trygg fremtid for dem som kommer etter oss. Fellesskap er helt nødvendig når man skal få til noe så stort som det.

Både miljøbevegelse, fagbevegelse og en rekke andre aktører som jobber for klimaomstilling hver eneste dag har sluttet seg til klimabrølet som skjer i dag.

Jo flere som stiller opp, jo sterkere står vi – og da kan brølet få betydning ikke bare for en kort stund, men synliggjøre at kravet om klimahandling er bredt og stort.

Det er bare å komme seg ut i gatene!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg