Slik kan bybanesaken løses

Bergen har faktisk en stolt tradisjon for brede forlik om store saker.

Publisert Publisert

TVANG: Bergenserne krangler fremdeles om Bybanen fordi et lite mindretall har påtvunget synet sitt på det store flertallet, skriver Peter Frølich. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

  • Peter Frølich
    Stortingsrepresentant (H)
  1. Leserne mener

Mange i Norge lurer på hvorfor Bergen fortsatt krangler om 100 meter med bybanespor foran Bryggen. Glem alle karikaturer om at «bergensere bare er sånn» eller at vi ikke skjønner vårt eget beste. Forklaringen er faktisk ganske enkel: Et lite mindretall har påtvunget synet sitt på det store flertallet. Det skaper forståelig nok raseri, politikerforakt og omkamper.

Politikerne har brukt bybanesaken for å hestehandle seg til makt, samtidig som oppslutningen om både banen og de aktuelle partiene har falt. Strategien har vært ødeleggende og splittende.

Da bystyret skulle velge trasé i 2016, fikk de i realiteten kun ett valg av Ap-byrådet: Bybanen over Bryggen eller ingenting. Politikere som ville stemme etter sin egen overbevisning, ble tvunget på plass av partipisken.

Over bystyresalen hang parlamentarismens mørkeste skygge: Den evige trusselen om at byrådet kan gå av om man ikke gjør nøyaktig som de befaler. Dette er oppskriften på dårlig og kortsiktig politikk.

Les også

Bybaneutbygging sett fra Østlandet

Nå er det på tide å finne en vei ut av denne hengemyren en gang for alle. Løsningen er å legge frem to fullverdige, ferdigregulerte alternativer som bystyret fritt kan velge mellom. Én trasé over Bryggen, en trasé i tunnel. Med alle tall, kostnader, detaljer og konsekvenser liggende på bordet. Uten bindinger. Uten kjøpslåing. Uten partier som truer med å marsjere ut av byrådet om de ikke får viljen sin.

Når bystyret har valgt en trasé, kan man deretter vedta om Bybanen skal bygges eller ikke. Det vil kreve politisk lederskap. Det vil kreve at partier som normalt er uenige, finner sammen.

Det vil kreve at politikerne begynner å stole på hverandre igjen. Det vil også kreve innrømmelser fra begge sider av bybanesaken – inkludert fra sånne som meg selv, som kjempet innbitt for å bygge Bybanen i tunnel da jeg satt i bystyret fra 2011 til 2015.

Arbeiderpartiets byrådsleder Roger Valhammer burde selvsagt foreslått denne løsningen selv. Han er en klok politiker som skjønner at han ikke har flertall i bystyret. Da er det påfallende at hans nye byrådsplattform er tindrende klar på at Bybanen fortsatt skal bygges over Bryggen.

Byrådet vil riktignok utrede en tunnel, men det er ganske verdiløst så lenge det ikke er politisk vilje til å regulere den. Byrådet stormer dermed med hodet mot fjellveggen. Tiden vil vise om fjellveggen deler seg, eller om det ender i politisk kaos. I verste fall blir Bybanen offeret.

I neste bystyremøte bør derfor opposisjonspartiene i bystyret vise lederskap, og samle seg om et enkelt og rimelig krav: En parallell regulering av Bybanen i tunnel og over Bryggen. Målet må være å avgjøre – og avslutte – bybanesaken innen 2022.

Man kan være uenige i hvor Bybanen skal gå, eller om den skal bygges i det hele tatt. Men alle bør være enige om at det er bystyret som bør avgjøre saken en gang for alle, på et fritt, reelt og opplyst grunnlag.

Dette vil gi legitimitet til avgjørelsen, og stoppe evige omkamper. Og forhåpentligvis kan oppslutningen om både Bybanen og politikerne vokse igjen.

For tross alle karikaturene, har Bergen faktisk en stolt tradisjon for store forlik om store saker.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg