Deling er fremtiden!

Jeg tror de fleste nå har innsett at vi ikke kan fortsette å forbruke langt inn i himmelen.

FELLESSKAP: Innsenderen trekker frem BOBs boligprosjekt «Liaparken» som et godt eksempel på deling av ressurser. Her planlegges det blant annet et felles snekkerverksted og forsamlingslokale med kjøkken. Illustrasjon: MAD Arkitekter

Debattinnlegg

Henning Jon Grini
Forfatter

En økonomi basert på vekst er ikke bare utdatert, men og farlig for planeten og for oss som lever her. Dette ble godt forklart nylig i kommentaren «Bare Noen Penger» i BT av Anne Rokkan.

For planeten er konsekvensen av stadig vekst ødelagt natur og forurensning. For mennesker betyr det klimaendringer og større ulikhet, med alle de problemene det medfølger.

En måte vi hurtig kan løse mange av våre problemer, er å dele i stedet for å eie. Deling er bedre for miljøet og mer rettferdig.

Ved å benytte oss av delingsprinsippet vil flere få tilgang til ressursene, samtidig som vi ikke trenger å lage så mye. Det er det man kaller en vinn vinn-situasjon.

Ta bilen, for eksempel. Du trenger egentlig ikke å eie en bil, men bare ha tilgang til en. Biler står stille hele 96,8 % av tiden, noe som er svært lite effektivt og miljøvennlig.

Ved at flere deler på en bil, kan utnyttelsesgraden bli langt større. Det finnes ordninger for dette, slik som Nabobil og samkjøring.

Vi har også Bildeleringen her i Bergen, hvor folk og bedrifter betaler for tiden og lengden de bruker de litt over 200 bilene som er tilgjengelige.

Dette er flotte tiltak som vi trenger mer av, men det viser også at det ofte tar tid før gode ideer slår gjennom. Bildeleringen for eksempel ble startet opp i 1996, det er nesten en generasjon siden.

Les også

BTs Hans K. Mjelva: «Vi har snart ein halv million hytter her i landet. Kanskje på tide å dele?»

Går det an å få litt fart på tingene? I Oslo åpnet VY en helt ny bildeleordning i januar i år, kalt Din bybil. De har kjøpt inn 250 elbiler som hovedsakelig skal brukes i bykjernen, stort sett innenfor ring 3.

I april i år nådde de hele 10.000 brukere.

Tilsvarende ordning i København har 400 biler tilgjengelig og 30.000 brukere. Vy vurderer samme ordning i andre byer. 100 elbiler her i Bergen kunne jo vært en begynnelse?

Hvis ikke Vy gjør det, kan kanskje Bergen kommune i samarbeid med Bildeleringen lage noe tilsvarende? Uansett vil bildeling bety færre biler, mindre plassbehov og mindre klimagassutslipp.

Det er mange andre måter å dele på. BOB skal starte salget av sitt boligprosjekt kalt Liaparken i Åsane rett over sommeren. Det er basert på delingsøkonomi og skal for eksempel ha to små leiligheter til disposisjon for beboerne.

Da trenger de ikke lenger ha et ekstra rom i leiligheten sin, men kan heller benytte seg av disse to når de får overnattingsbesøk.

Ellers skal prosjektet ha felles ølbryggeri, fullt utrustet snekkerverksted, forsamlingslokale med kjøkken, drivhus med urtehage, tilgang til kajakker og elsykler, biltilhengere og egen bildelingsordning.

Les også

Høyre vil åpne for folkefinansiering og delingsøkonomi i banksektoren

Vi må kvitte oss med bruk- og kast-samfunnet. Det er forkastelig, rett og slett. Det er sløsing med ressurser og veldig uheldig for klimaet at alle skal eie så mye.

Materielt sett er det overflod her i landet, men det vi snakker om her handler ikke om at vi skal gå ned i levestandard, bare dele på tingene.

Jorden kommer ikke til å tåle at alle skal ha like mange ting som oss. Det er vi rike her i nord som må vise vei og være et godt eksempel for resten av verden.

En annen sak: Det å eie ting er ikke det som skaper varig lykke her i livet. Det tror jeg de fleste, i hvert fall litt opp i årene, har forstått.

Det er det sosiale, det å ta vare på hverandre, som betyr noe, og det er her deling kommer inn. Deling er mer sosialt, og det skaper fellesskap. Og ikke minst er det mer rettferdig og miljøvennlig.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg