Vi er stolte over K-en

Den kristne kulturarven er i spill, og det bidrar til å gjøre KrFs politikk desto mer relevant og viktig.

Publisert: Publisert:

MENNESKEVERD: KrF har tre grunnverdier som vår politikk bygger på: Menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, skriver Knut Arild Hareide. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Debattinnlegg

Knut Arild Hareide
Tidligere leder Kristelig Folkeparti

BTs kommentator Eirin Eikefjord etterlyser i avisen 29. april dyrking av «den hellige K-en» som gjør KrF unik, nemlig kristendommen. Hun er dessuten misfornøyd med at partilederen er «for moderne» og partiet «manøvrer mellom ufarlige, varme verdier, i utakt med folk flest». Det kan se ut som om Eikefjord har latt seg engasjere av de andre kommentatorene hun henviser til, men uten helt å ha fått med seg KrFs politikk.

For å ta den utskjelte K-en først. Det stemmer ikke at KrF er i utakt med folket når det gjelder kontantstøtte, for folket benytter seg fortsatt i utstrakt grad av denne ordningen – selv om vi i dag har tilnærmet full barnehagedekning, noe som KrF har vært med å kjempe frem. At kontantstøtten får kritikk fra ekspertutvalg og av «ekspertkommentatorer» i media er noe annet, som vi også har tatt høyde for med vårt vedtak til en fornyelse av kontantstøtten.

Les også

K for… kontantstøtte!

Det som er en større og gjennomgående misforståelse fra Eikefjord sin side, er at hun synes å tro at kontantstøtten som sak er løsrevet fra KrFs verdigrunnlag. Hun etterlyser at KrF våger å stå får noe unikt, knyttet til kristendoms-K-en, men raljerer over den K-en vi faktisk er nokså alene i norsk politikk om å forsvare.

KrF har tre grunnverdier som vår politikk bygger på: Menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Disse verdiene er for KrF forankret i den kristne kulturarven. Det betyr selvsagt ikke at den kristne fortellingen er det eneste rammeverket for å argumentere for disse verdiene, men KrF mener det er viktig i vår tid at vi verdsetter den fortellingen som har vært helt avgjørende for norsk historie og samfunn – og som fortsatt er det. At evangelienes fortelling om Jesus har vist generasjoner i vårt land, og over hele verden, hva nestekjærlighet er i praksis, mener vi fortsatt at våre barn skal få høre om på skolen.

Les også

Vårens vakreste eventyr

Den kristne fortellingen lærer oss også noe helt grunnleggende om gjestfrihet og åpenhet for vår neste, inkludert den nesten som ikke ligner på meg selv. Derfor kan ikke et «kristelig» folkeparti som ønsker å basere sin politikk på kristne verdier bruke politikken til å ekskludere mennesker fra fellesskapet, basert på annerledeshet eller funksjonsdyktighet. I stedet vil vi bruke politikken til å inkludere alle slags mennesker i fellesskapet på lik linje.

Å være et «kristelig» parti handler om langt mer enn én K. Det handler for eksempel også om en annen K, nemlig klimapolitikk. Den kristne forståelsen av menneskets forvalteransvar motiverte landsmøtet til å vedta utslippsfritt nybilsalg fra år 2025. Og det handler om en rekke andre bokstaver i alfabetet, som B for bioteknologi og H for helsepolitikk. Sannsynligvis kunne vi gått gjennom det meste av alfabetet og vist at det «kristelige» gjør seg gjeldende på en rekke politikkområder. Nettopp fordi det «kristelige» handler om et verdigrunnlag som gjennomsyrer hvordan vi utformer politikk, er det ikke nødvendigvis slik at alle landsmøtets saker må begynne på K.

Les også

Få meningene dine i BT

Der hvor vi tror Eikefjord imidlertid har helt rett, er når hun beskriver samfunnssituasjonen vår i dag: Den kristne kulturarven er i spill, og det bidrar til å gjøre KrFs politikk desto mer relevant og viktig. KrF var i 2013 alene om å kjempe for K-en i KRLE. I 2017 har Høyre, Sp, Frp og halve Ap snudd. Og vår solide politikk for familier som ønsker valgfrihet og en enklere hverdag bidrar ikke til å undergrave denne relevansen, snarere tvert imot.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg