Vi vet nok

1100 oljejobber fremstår ikke som noe vesentlig løft for Nord-Norge, snarere kan det bli helt motsatt.

Publisert: Publisert:

Oljeplattformer, utslipp og ulykker kan gjøre at bærekraftige arbeidsplasser forsvinner for noen få år med fossilsatsing. Da undergraver vi vårt eget livsgrunnlag og satser på et svært usikkert kort, skriver Båtstrand. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Sondre Båtstrand
Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bergen bystyre

Det er gledelig å se at Høyre diskuterer standpunktet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Jana Midelfart Hoff og Henning Warloe har i BT argumentert godt for hvorfor konservative idealer bør omsettes i vern av de unike havområdene, mens Erik Abrahamsen og Eivind Bolstad-Nævdal svarer med økonomiske argumenter og ønske om mer kunnskap.

Realiteten er at vi vet mer enn nok. I løpet av 13 år blitt skrevet over 90 rapporter om LoVeSe-området. Tunge fagmiljøer som Norut, Sintef, Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet, Petroleumstilsynet og Det norske Veritas har utredet konsekvenser for miljø, fiskeri, sjøfugler, næringsliv, sysselsetting og reiseliv, utslippsanalyser, risiko og verdifulle områder.

Konklusjonen har stått fast: Oljen er en trussel mot et av verdens Norges rikeste og mest sårbare havområder, og oljen og gassen er naturligvis ikke bra for klimaet. I tillegg kommer det frem at oljeutvinning i de sårbare havområdene neppe gir mange arbeidsplasser.

I regjeringsrapporten «Framtid i nord» kan vi lese om muligheten for mellom 400 og 1100 nye, men kortsiktige, arbeidsplasser i oljenæringen ved oljeboring i LoVeSe. Samme rapport viser at det frem mot 2030 er potensial for over 12 000 nye arbeidsplasser innen fiskeri og havbruk, så vel som 2000 nye arbeidsplasser innen reiseliv. I tillegg kommer fornybar energi.

Med lukkede anlegg og skjerpet regulering kan havbruk bli bærekraftig, mens noe tilsvarende grep er umulig for oljenæringen. Det er derfor forståelig at fiskerorganisasjonene Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskebåtredernes Forbund og Fiskekjøpernes forening er motstandere av oljeboring i LoVeSe.

Les også

Med Lofoten som gissel

Maksimalt 1100 arbeidsplasser innen oljenæringen fremstår ikke som noe vesentlig løft for Nord-Norge, snarere kan det bli helt motsatt. De 1100 arbeidsplassene i oljen kan raskt fortrenge tusenvis av både eksisterende og fremtidige arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv.

I dag arbeider 6500 personer med fiskeri og reiseliv i LoVeSe. Oljeplattformer, utslipp og ulykker kan gjøre at bærekraftige arbeidsplasser forsvinner for noen få år med fossilsatsing. Da undergraver vi vårt eget livsgrunnlag og satser på et svært usikkert kort.

Oljenæringen er allerede på vei inn i solnedgangen, og subsidier og tilrettelegging vil bare gjøre omstillingen fra fossilsamfunn til fornybarsamfunn vanskeligere og tregere. Det er allerede funnet altfor mye norsk olje. Resten må vi la ligge av hensyn til fremtidige generasjoners klima. Det er en grunnleggende konservativ tanke som burde gi gjenklang i et konservativt parti.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg