• KUTTER UTSLIPP: For hver eneste MWh norsk vindkraft som produseres, blir det produsert én MWh mindre gass- eller kullkraft et annet sted i det europeiske kraftsystemet, skriver innsenderne. FOTO: Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Med vind skal kull fordrives

Vindkraften vi bygger ut de neste årene vil kutte 20 prosent av de samlede, norske utslippene av klimagasser.