Ikke fjern sykkelopplæring fra læreplanen

TRYGT: Praktiske og teoretiske ferdigheter gjør barna tryggere og bedre forberedt til å ferdes trygt i trafikken, skriver innsenderen.

Debattinnlegg

Liv Røssland
Daglig leder, NAF Bergen og omegn

I over 50 år har NAFs frivillige og tillitsvalgte arrangert sykkelprøver, noe som gir en tidlig innsats for trafikksikkerhet blant barn og ungdom. Det er noe av det mest givende og nyttige vi gjør.

I vårt opplæringsprogram, Sikker på Sykkel, får barna trening i både praktiske og teoretiske ferdigheter, og lærer å mestre sykkelen i ulike situasjoner. Det gjør barna tryggere og bedre forberedt til å ferdes trygt i trafikken.

Dette er i tråd med dagens kompetansemål, der elevene skal lære å følge trafikkregler for fotgjengere og syklister innen 4. trinn, praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel innen 7. trinn, samt gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker innen 10. trinn.

Vi blir derfor overrasket og forbauset over at Utdanningsdirektoratet velger å ta dette ut fra ny læreplan om kroppsøving. NAF hadde forventet at direktoratet hadde forstått sitt ansvar i arbeidet for visjonen om at ingen skal bli hardt skadd eller drept i trafikken, og at de fulgte opp Stortinget og regjeringens tydelige vedtak og signaler om å styrke barnas kompetanse i trafikksikker atferd.

Myndighetene har gitt grunnskolen et ansvar for å redusere risikoen for skadde barn i trafikken.

I fjor lanserte også regjeringen «Barnas transportplan». Rett og slett en plan for fremtidens trafikanter, der det skal legges til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen. Trafikksikkerheten skal styrkes og kunnskapen om trafikksikkerhet skal økes i barnehage og skole.

Da er det ganske utrolig at direktoratet går i motsatt retning og fjerner kompetansemål for trafikk- og sykkelopplæring. Vi håper dette er en stor glipp fra Utdanningsdirektoratet, og at det blir rettet opp.