Derfor er tomtevalget avgjørende

Som havforskningsdirektør er det min oppgave å fremme det som er til det beste for norsk havforskning og virksomheten vår.

Publisert Publisert

NOEN VIL FLYTTE OSS: Jeg advarte om at hvis det blir problemer med å finne en god løsning i Bergen, er det noen som kan ønske å flytte oss til Tromsø, skriver havforskningsdirektør Sissel Rogne. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

  • Sissel Rogne
    Direktør, Havforskningsinstituttet
  1. Leserne mener

De siste dager har Bergens Tidende skrevet flere saker om lokaliseringen av det nye bygget til Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet. Den foreløpig siste saken, som stod på trykk torsdag, dreidde seg mest om hvordan noen skulle ha tolket det jeg sa under årsmiddagen i Bergens Næringsråd for et halvt år siden. Derfor er det på sin plass å påpeke realitetene i saken – hva dette faktisk handler om.

HI er et nasjonalt institutt med hovedkontor i Bergen, en stor avdeling i Tromsø og flere forskningsstasjoner langs kysten. Vi er Europas største havforskningsinstitutt. Med fusjonen mellom HI og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) styrket regjeringen ytterligere norsk havforskning og -forvaltning. Det nye HI får en mer effektiv ressursbruk i arbeidet med å dokumentere kvaliteten på norsk sjømat.

Les også

Advarte Bergen om at Havforskningen kunne havne i Tromsø

Les også

Krangelen om tomtevalg: – Dette er Bergen på sitt absolutt verste

Planene om å samlokalisere HI og Fiskeridirektoratet har sin bakgrunn i at begge institusjoner har gamle og uhensiktsmessige lokaler spredt over et relativt stort område. Så langt er det gjennomført to utredninger.

I sum ble det konkludert med at det vil ha størst samfunnsmessig verdi å bygge et nytt, fremtidsrettet bygg fremfor å pusse opp de gamle lokalene, og at man må tenke større. Det ble også gjort klart at et nytt bygg ikke skulle omfatte Universitet i Bergen, da de har uttalt at de ønsker å bli hvor de er. Følgelig er ikke UiB part i dette byggeprosjektet.

Debatten om hvor statlige arbeidsplasser skal ligge, dukker opp med jevne mellomrom. I august i fjor gikk Sandra Borch (Sp) ut i BT og proklamerte at HI burde flyttes til Tromsø. Senere på høsten ble UiB-rektor Dag Rune Olsen og jeg rost under Bergens Næringsråds middag.

VIL FLYTTE HAVFORSKNINGSINSTITUTTET: I august i fjor gikk Sandra Borch (Sp) ut i BT og proklamerte at HI burde flyttes til Tromsø. Foto: Bjørge, Stein

Da jeg takket for oppmerksomheten, minnet jeg samtidig om at vi også er et av de største miljøene innen polarforskning. Med tanke på statsminister Erna Solbergs løfte om nybygg, og med Borchs forslag friskt i minne, sa jeg at verken Bergen by eller vi har råd til å hvile på laurbærene. Jeg advarte om at hvis det blir problemer med å finne en god løsning i Bergen, er det noen som kan ønske å flytte HI til Tromsø.

HI har en hel rekke spesiallaboratorier og verksteder, der hundretusenvis av prøver fra båtene våre opparbeides og tonnevis av utstyr lagres, repareres, kalibreres og oppgraderes hvert år. Det er snakk om palle på palle når egne skip eller leiefartøy reiser ut og kommer hjem fra tokt. De biologiske prøvene skal fraktes effektivt og sikkert fra fryselager om bord på skipene til fryselager på land. Bommer vi på logistikken her, kan vitale data gå tapt.

Et samlet hovedkvarter for HI inkluderer skipene våre med rederiavdeling, instrumenter og laboratorier – ja, båtene våre er faktisk flytende laboratorier. Våre forskere har i praksis kontor både på land og ombord. Derfor ønsker vi at båtene kan komme frem til oss, og at vi får kaifront.

Les også

En marin klynge må være mer enn betong

Les også

Norge har talt: Bergen er Norges marine hovedstad

Når vi først bygger et nytt bygg, må vi må være helt sikre på at det blir tatt høyde for, ikke bare dagens behov, men at vi bygger for de neste 50 til 100 år. Fiskeridirektoratet har ikke like spesielle behov for teknisk infrastruktur som HI. Men de to virksomhetene har et så viktig samarbeid at en felles lokalisering er helt avgjørende.

Havbyen Bergen inkluderer så mye mer enn HI og UiB. Samarbeidsflaten vår går langs aksen Haukeland Universitetssjukehus, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, gjennom UiB på Nygårdshøyden, videre til juridisk fakultet på Sydnes og helt ut på Sydnestuppen. I tillegg kommer et stort spekter av marint næringsliv.

Nå er vi kommet til arbeidet med selve tomtevalget. Blant forslagene som ligger på bordet, er det flere gode alternativ som alle har dypvannskai og rom for vekst og mangfold. Som havforskningsdirektør er det min oppgave å fremme det som er til det beste for norsk havforskning og HI.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg