• UNDERSKUDD: For en vanlig lavtlønnet arbeider vil tap av 1-3 dagsinntekter ved sykdom være nok til å få familiebudsjettet til å gå i underskudd den måneden, skriver lege Sturla Gjesdal. FOTO: Lisa Turøy Christiansen (illustrasjonsfoto)

De urettferdige karensdagene

Jeg har alltid trodd at forsvar for velferdsordningene var en sentral del av Navs samfunnsoppdrag.