Trenger vi egentlig et rådhus?

DEBATT: Vi må snakke om dette før vi sjarmeres av fantasifulle bygninger.

INGEN KLAGER: Rådhuset har vært stengt og utilgjengelig i måneder. Det har så langt jeg har sett ikke vært en eneste klage fra publikum over manglende kontakt, skriver Dagfinn Øvrebotten.

Fred Ivar Utsi Klemetsen
  • Dagfinn Øvrebotten
    Bergen

BT melder 11. mars at Henning Warloe (H) tar til orde for å rive rådhuset. Men det viktigste spørsmålet stilles ikke: Har vi bruk for det?

Rådhuset har vært stengt og utilgjengelig i måneder. Det har så langt jeg har sett, ikke vært en eneste klage fra publikum over manglende kontakt. Jeg tror dette er fordi folk får de fleste kommunale tjenester og informasjon andre steder.

På rådhuset hadde om lag 250 personer sin arbeidsplass. Totalt jobber over 18.000 personer i kommunen. De 250 er i det store og hele sentraladministrasjon og byråkrati. Min hypotese er at vi ikke trenger et sentralt rådhus for å tilfresstille folks behov.
Mange vil hevde at det er et internt behov for kontakt mellom ulike funksjoner som i dag sitter til dels spredt. Etter nesten 30 år i lederroller i kommunen er det min klare oppfatning at kontaktbehovet er oppskrytt. Med en digitalisert fremtid reduseres behovet ytterligere.

Les også

Torstein Dahle (Rødt) krever utsettelse av rådhus-avgjørelse

I tillegg er det slik at behovet for areal varierer når samarbeidsformer endres, avdelinger splittes og slås sammen. Å ha et privat tilbud av kontorareal bedrer evnen til å tilpasse seg endring. Konkurranse om offentlige leietakere holder prisene i sjakk.

Jeg tror derimot at kommunens politiske ledelse bør sitte samlet sentralt, og at det i samme bygning må være plass til lokaler for enkle representasjonsformål. Da snakker vi om et betydelig mindre arealbehov enn dagens.

Dette er problemstillinger som bør diskuteres før vi går løs på den estetiske siden og sjarmeres av fantasirike visuelle bygningskropper i fire farger.

Det er sikkert mange ulike synspunkter som fortjener å presenteres, både rasjonelle men ikke minst emosjonelle. For en by med respekt for seg selv må da ha et rådhus som viser byens selvbilde?

For ordens skyld. Jeg er medlem av Høyre, men disse meningene er ikke drøftet med noen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg