Hvorfor skal tause gutter holde kjeft?

Eirin Eikefjord retter søkelyset mot tause kvinner, på bekostning av tause gutter.

DISKRIMINERENDE: Hadde en mannlig foreleser holdt igjen alle guttene for å be dem ta delta mer aktivt i forelesning, ville hylekorene stått klare, skriver innsenderen. Scanpix

Debattinnlegg

Håkon Leth
Jusstudent

Eirin Eikefjord påstår at den som alltid skal dreie den offentlige samtalen inn på seg selv, er en mann. Hun trekker også frem da professor ved UiB Lise Rakner holdt igjen alle de «tause» jentene for å oppfordre dem til å bidra mer i forelesninger. Jeg kan kjenne meg igjen i at det er menn som snakker mest. Noen menn. Et fåtall menn som tar mye plass. Jeg kan også kjenne meg igjen i at det er damer som tar mest plass i en forelesning. Jeg har opplevd begge deler. Jeg har for så vidt selv vært en mann som har tatt mye plass på forelesninger. Jeg så det som en måte å ta ansvar på, noe foreleserne jeg hadde var veldig takknemlige for.

Hvorfor er det så viktig for Lise Rakner å utelukkende få frem jenter? Hvorfor holdt hun ikke igjen alle dem som vanligvis er tause i forelesningen, uavhengig av kjønn? Hadde en mannlig foreleser holdt igjen alle guttene for å be dem ta delta mer aktivt i forelesning, ville hylekorene stått klare.

Som jusstudent opplever jeg at antall forelesningstimer er veldig få. Jeg møter opp for å høre foreleseren, ikke studentene. Jeg kan derfor kjenne meg igjen i Eikefjords hat mot bedrevitere som kamuflerer trangen til å høre sin egen stemme bak såkalte «spørsmål». Men i mitt hat mot disse bedreviterne er jeg helt og holdent kjønnsnøytral. Tar du tid fra foreleseren med såkalte «spørsmål» misliker jeg deg nøyaktig like mye – enten du er gutt eller jente.

Problemet med at jenter er tause, er ikke en gakk-gakk-sak. Å uforbeholdent angripe menn fordi jenter er tause, det gjør det til en gakk-gakk-sak. Men jeg er jo bare en middels begavet mann, jeg burde kanskje tro litt mindre på egen fortreffelighet.